14:53 27/07/2021

80 doanh nghiệp bị bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên UPCoM

Hà Anh -

HNX sẽ có thông báo về việc cho phép cổ phiếu thuộc danh sách nêu trên được giao dịch trở lại bình thường sau khi tổ chức đăng ký giao dịch khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc chứng khoán bị hạn chế giao dịch tại Quy chế Đăng ký giao dịch...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Căn cứ Quy chế Tổ chức và quản lý thị trường giao dịch chứng khoán chưa niêm yết tại HNX ban hành theo Quyết định số 634/QĐ-SGDHN ngày 24/9/2019 của Tổng giám đốc HNX (Quy chế đăng ký giao dịch).

Theo đó, HNX công bố 80 tổ chức đăng ký giao dịch trên UpCoM không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính và không có biện pháp khắc phục, thuộc trường hợp chứng khoán đăng ký giao dịch bị hạn chế giao dịch theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 31 và điểm a khoản 1 Điều 32 Quy chế Đăng ký giao dịch.

HNX sẽ có thông báo về việc cho phép cổ phiếu thuộc danh sách nêu trên được giao dịch trở lại bình thường sau khi tổ chức đăng ký giao dịch khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc chứng khoán bị hạn chế giao dịch tại Quy chế Đăng ký giao dịch.

Các công ty đó gồm:

80 doanh nghiệp bị bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên UPCoM - Ảnh 1
80 doanh nghiệp bị bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên UPCoM - Ảnh 2
80 doanh nghiệp bị bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên UPCoM - Ảnh 3
80 doanh nghiệp bị bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên UPCoM - Ảnh 4
80 doanh nghiệp bị bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên UPCoM - Ảnh 5