21:32 20/10/2020

9 tháng, DPM báo lãi 597 tỷ đồng, tăng 4 lần so với cùng kỳ

Hà Anh

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu Đạm Phú Mỹ đạt 5.832 tỷ đồng, tăng trưởng 8% so với cùng kỳ năm ngoái và bằng 67% kế hoạch năm

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu DPM từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu DPM từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.

Tổng Công ty phân bón & Hóa chất Dầu khí – CTCP (mã DPM-HOSE) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 và luỹ kế 9 tháng năm 2020.

Theo đó, doanh thu thuần trong quý đạt 1.955 tỷ đồng, tăng 3,3% so với cùng kỳ, trong khi đó chi phí giá vốn lại giảm 3,4% là 1.521,7 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ thu về hơn 433 tỷ đồng, tăng 37,9%.

Trong quý 3 này, doanh thu hoạt động tài chính đạt 44,8 tỷ đồng, tăng 11,2 tỷ đồng so với cùng kỳ chủ yếu từ nguồn thu lãi tiền gửi; Chi phí tài chính giảm nhẹ 2,3 tỷ đồng xuống còn 23,6 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí lãi vay đã hơn 21,2 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí bán hàng trong quý tăng 12,4 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên mức 145,8 tỷ đồng.

Kết quả, quý 3 Đạm Phú Mỹ ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 182,5 tỷ đồng, tăng gấp 3 so với cùng kỳ (gần 62 tỷ đồng), trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 182 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu Đạm Phú Mỹ đạt 5.832 tỷ đồng, tăng trưởng 8% so với cùng kỳ năm ngoái và bằng 67% kế hoạch năm.

Lợi nhuận sau thuế đạt 597 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần cùng kỳ năm 2019 và vượt 41,8% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 589 tỷ đồng.

Cũng theo DPM, lợi nhuận quý 3 năm nay tăng so với cùng kỳ là giá khí là nguyên liệu đầu vào chính của sản phẩm DPM nên khi giá khí quý 3/2020 giảm so với cùng kỳ đã làm cho giá thành sản phẩm giảm dẫn đến lợi nhuận tăng tương ứng.

Tính đến ngày 30/9/2020, tiền và các khoản tương đương tiền đến cuối quý 3 còn 2.177 tỷ đồng, trong đó tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn tăng 90 tỷ đồng, lên mức 433 tỷ đồng, Các khoản tương đương tiền 1.741 tỷ đồng (giảm 886 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm). Còn tiền gửi có kỳ hạn lại tăng 890 tỷ đồng, lên mức 1.925 tỷ đồng.

Nợ phải trả đến cuối quý hơn 3.100 tỷ đồng, giảm 178 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 211 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 888 tỷ đồng (giảm 175 tỷ đồng so với đầu năm).