11:32 14/11/2014

9 tháng, Eximbank báo lãi giảm hơn 16% so với cùng kỳ

Hà Anh

Quý 3, Eximbank lãi 218,97 tỷ đồng - giảm 26,6% so với cùng kỳ và 9 tháng đạt 733,96 tỷ đồng - giảm 16,6% so với cùng kỳ

Diễn biến giá cổ phiếu EIB trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu EIB trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam - Eximbank (mã EIB-HOSE) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2014.

Theo đó, thu nhập lãi thuần của Eximbank trong quý 3 đạt 706,5 tỷ đồng - tăng 2,59% so với cùng kỳ; lãi từ hoạt động dịch vụ đạt 89 tỷ đồng - tăng 23%; lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 51,3 tỷ đồng - giảm 9,24%; lãi từ hoạt động khác giảm mạnh từ 163 tỷ đồng hồi quý 3/2013, nay chỉ còn 1,8 tỷ đồng; lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư trong quý 3 lỗ 3,7 tỷ đồng...

Trong quý 3, lãi trước dự phòng rủi ro của Eximbank giảm 22,67% so với cùng kỳ đạt 367,55 tỷ đồng. Đáng chú ý là trong quý 3, chi phí dự phòng rủi ro tăng gần 12% lên 84,5 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế quý 3 của Eximbank đạt 283,06 tỷ đồng - giảm 29% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 218,97 tỷ đồng - giảm 26,6% so với cùng kỳ.

Theo giải trình của Eximbank thì lợi nhuận sau thuế quý 3/2014 giảm 26,59% so với cùng kỳ 2013 chủ yếu do lãi thuần từ hoạt động khác quý 3 giảm tới 98,87% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng năm 2014, thu nhập lãi thuần của Eximbank đạt 2.235,77 tỷ đồng - giảm 0,29% so với cùng kỳ, lãi trước thuế đạt 946,77 tỷ đồng - giảm 18,04% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 733,96 tỷ đồng - giảm 16,6% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/9/2014, tổng tài sản của Eximbank đạt 141.132,25 tỷ đồng - giảm 17% so với hồi cuối năm. Cho vay khách hàng đạt 80.069,5 tỷ đồng - giảm 3,94% so với hồi đầu năm. Tiền gửi của khách hàng đạt 89.569 tỷ đồng - tăng 7% so với hồi cuối năm.

Cũng tính đến ngày 30/9, tỷ lệ nợ xấu của Eximbank là 3,36% trên tổng dư nợ. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn cũng tăng từ 1.074 tỷ đồng lên 1.412 tỷ đồng.