08:36 11/10/2011

9 tháng, HCM báo lãi hơn 177 tỷ đồng

Hà Anh

9 tháng, doanh thu của HCM đạt gần 344 tỷ đồng, bằng 79%; lãi trước thuế đạt hơn 177 tỷ đồng bằng 60% kế hoạch năm 2011

Diễn biến giá cổ phiếu HCM trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu HCM trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (mã HCM-HSX) thông báo số liệu tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh trong quý 3 và 9 tháng năm 2011.

Theo đó, doanh thu hoạt động kinh doanh và thu nhập khác trong quý 3 đạt hơn 142 tỷ đồng, nâng lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt gần 344 tỷ đồng; chi phí hoạt động kinh doanh, quản lý doanh nghiệp và các chi phí khác trong quý 3 là 73,8 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 là 166,2 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế trong quý 3 của HCM đạt 68,2 tỷ đồng, nâng lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 177,7 tỷ đồng.

Cũng trong quý 3/2011, thị phần môi giới của HCM tăng từ 5,7% lên 7,1% đưa HCM từ vị trí thứ 4 lên vị trí thứ 2 trong TOP 10 công ty chứng khoán có thị phần cao nhất trên sàn HNX; đồng thời công ty tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 trên sàn HSX.

Năm 2011, công ty đặt mục tiêu có tăng vốn với doanh thu đạt 436,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 296,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 237,2 tỷ đồng. Như vậy, HCM đã hoàn thành 79% kế hoạch doanh thu và 60% kế hoạch lợi nhuận năm.

Từ ngày 10/10/2011, HCM sẽ cung cấp thêm dịch vụ  nhắn tin SMS tự động thông báo đến khách hàng mọi giao dịch liên quan đến tài khoản như: rút - nộp tiền; nhận cổ tức bằng tiền, cổ tức bằng cổ phiếu; lưu ký chứng khoán và nhận cổ phiếu thưởng, quyền mua chứng khoán. Đây là dịch vụ cộng thêm ngoài việc gửi tin nhắn thông báo kết quả khớp lệnh mua - bán chứng khoán mà hiện nay HCM đã đang thực hiện.

Được biết, HCM được phép chính thức triển khai hoạt động giao dịch ký quỹ chứng khoán với khách hàng. Việc tăng cường các sản phẩm, dịch vụ nằm trong chiến lược của HCM là tập trung đầu tư hệ thống phục vụ khách hàng tốt nhất.