20:19 24/10/2014

9 tháng, MWG báo lãi vượt 12% kế hoạch năm

Hà Anh

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 9/2014

Diễn biến giá cổ phiếu MWG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu MWG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 9/2014.

Theo đó, doanh thu tháng 9 của MWG đạt 1.349 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2014 đạt 10.920 tỷ đồng, tăng 66% so với 9 tháng đầu năm 2013. Lợi nhuận sau thuế tháng 9 đạt 62 tỷ đồng, lũy kế đạt 488 tỷ đồng, bằng 112% kế hoạch năm.

Doanh thu online của MWG đạt trên 608 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2014, bằng 5,5% tổng doanh thu.

MWG cũng đã hoàn tất việc phát hành gần 44 triệu cổ phiếu thưởng cho gần 1.500 cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 70%, nâng tổng số cổ phiếu đang lưu hành đến ngày 15/10 lên tới 106,6 triệu cổ phiếu.