23:11 19/10/2014

9 tháng, VCBS báo lãi tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ

Hà Anh

9 tháng, doanh thu của VCBS đạt 279 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 94 tỷ đồng, tăng 3 lần so với cùng kỳ

<br>Trong quý 3, lợi nhuận sau thuế của VCBS đạt gần 41 tỷ đồng, gấp 4 lần so với cùng kỳ.
<br>Trong quý 3, lợi nhuận sau thuế của VCBS đạt gần 41 tỷ đồng, gấp 4 lần so với cùng kỳ.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcombank (VCBS) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2014 và lũy kế 9 tháng năm 2014.

Theo đó, doanh thu quý 3/2014 đạt gần 106 tỷ đồng, tăng 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu môi giới cũng đạt gần 27 tỷ đồng, doanh thu đến từ khoản đầu tư, góp vốn đạt 65,77 tỷ đồng.

Trong quý 3, lợi nhuận sau thuế của VCBS đạt gần 41 tỷ đồng, gấp 4 lần so với cùng kỳ (8,38 tỷ đồng).

Lũy kế 9 tháng năm 2014, doanh thu đạt 279 tỷ đồng, tăng 2 lần so với cùng kỳ (142 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế đạt 94 tỷ đồng, tăng 3 lần so với cùng kỳ (29 tỷ đồng).

Theo giải trình của VCBS, việc lợi nhuận trong quý 3 tăng so với cùng kỳ là do công ty đã bán một phần danh mục đầu tư dài hạn và thu được kết quả tốt.

Tính đến hết tháng 9/2014, tổng tài sản của VCBS tăng gần 396 tỷ đồng so với hồi đầu năm đạt 2.265 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn tăng 45% đạt gần 1.900 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 34% và đạt 1.110 tỷ đồng.

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn giảm 203 tỷ từ 509 tỷ hồi đầu năm xuống còn 305,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ tăng trên 81 tỷ, đạt 245 tỷ đồng.