10:28 31/10/2019

9 tháng, VCF lãi hơn 414 tỷ đồng – tăng nhẹ so với cùng kỳ

Hà Anh

Kết thúc quý 3/2019, VinaCafé Biên Hòa công bố lãi sau thuế đạt 154,4 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu VCF từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu VCF từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.

Công ty Cổ phần VinaCafé Biên Hòa (mã VCF-HOSE) công bố báo cáo tài chính quý 3 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2019.

Cụ thể, doanh thu thuần quý 3/2019 đạt trên 763 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước; giá vốn bán hàng giảm 9% đạt 564 tỷ đồng, nên lợi nhuận gộp đạt hơn 199 tỷ đồng tăng 10% so với quý 3 năm ngoái.

Trong kỳ, VCF ghi nhận có 3,6 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, trong khi chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp nhẹ. Đáng chú ý, chi phí bán hàng giảm mạnh từ 11,3 tỷ xuống còn gần 2,4 tỷ đồng. Kết thúc quý 3/2019, VinaCafé Biên Hòa công bố lãi sau thuế đạt 154,4 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng năm 2019, doanh thu thuần đạt 2.010 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 414 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,5% so với cùng kỳ, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 417 tỷ đồng. EPS đạt 15.686 đồng/cổ phiếu – giảm 543 đồng so với cùng kỳ.

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận sau thuế quý 3 tăng hơn 14% so với cùng kỳ là do lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 17% so với cùng kỳ do Tập đoàn cải thiện được biên lợi nhuận gộp. Đồng thời, thu nhập thuần từ hoạt động tài chính giảm 119% do dòng tiền đầu tư thấp hơn so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/9/2019, tổng tài sản của VCF giảm 334 tỷ đồng so với đầu năm, còn gần 1.882,6 tỷ đồng. Nợ phải trả cũng giảm hơn 110 tỷ đồng, xuống còn gần 704 tỷ đồng - trong đó dư vay nợ ngắn hạn là 343,8 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm 26 tỷ so với hồi đầu năm, còn gần 247 tỷ đồng.

Cũng đến cuối quý 3/2019, VinaCafé Biên Hòa còn gần 680 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, gần 30 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 213 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển.