16:07 20/10/2020

ABBANK: 9 tháng đạt 924 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

Quỳnh Nguyễn

Đến cuối tháng 9, dư nợ tín dụng của ABBank đạt 59.139 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ 2019 và tăng 4% với đầu năm

Theo Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK), đến hết ngày 30/09/2020, ABBANK đạt 924 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế; vốn chủ sở hữu đạt trên 8.348 tỷ đồng; tổng tài sản đạt 93.076 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 9, dư nợ tín dụng của ABBANK đạt 59.139 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ 2019 và tăng 4% với đầu năm. Trong đó, dư nợ của nhóm khách hàng cá nhân đạt 27.326 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm và tăng 18% so với cùng kỳ 2019; dư nợ nhóm khách hàng SMEs đạt 14.322 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm 2020 và ghi nhận mức tăng 30% so với cùng kỳ 2019.

Huy động từ khách hàng đến cuối Quý 3 đạt 73.493 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2019. Tỷ lệ nợ xấu của ABBANK được kiểm soát ở mức 2,26% tổng dư nợ, tăng 0,54% so với cuối năm 2019. Các chỉ số về hiệu quả sử dụng vốn và tài sản của ABBANK vẫn được giữ ổn định với RoE đạt 15,2%; RoA đạt 1,3%.

ABBANK cũng đã chính thức thông báo cho các cổ đông về việc chốt danh sách để thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), chuẩn bị cho việc đăng ký giao dịch/niêm yết cổ phiếu trên sàn. Theo đó, ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 30/10/2020. Tuy nhiên, ABBANK chưa tiết lộ rõ sẽ đăng ký giao dịch/niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch nào. 

Năm 2020, ABBANK đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 8,2% đạt 110.918 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng tăng 10,5% đạt 69.646 tỷ đồng; huy động vốn tăng 10,8% đạt 86.692 tỷ đồng.

Về tăng trưởng tín dụng, ngân hàng dự kiến đẩy mạnh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân và khách hàng SMEs. Mục tiêu dư nợ cho vay khách hàng cá nhân tăng 19% lên 29.883 tỷ đồng; cho vay SMEs tăng 17,8% lên 14.632 tỷ đồng.

Kế hoạch tổng thu nhập hoạt động năm 2020 của ABBANK là 4.259 tỷ đồng, tăng 17,7% so với năm 2019; chi phí hoạt động tăng 8,9% đạt 2.064 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 1.358 tỷ, tăng 10,5%.

Với kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, ABBANK đã hoàn thành được hơn 68% kế hoạch lợi nhuận cả năm.