09:31 31/12/2008

ABS… nộp thay thuế thu nhập cho nhà đầu tư

Lan Ngọc

Công ty Chứng khoán An Bình (ABS) sẽ trả 100% thuế thu nhập từ kinh doanh chứng khoán cho nhà đầu tư

Theo tính toán của ABS, khoản hỗ trợ này tương đương doanh thu của một công ty chứng khoán trung bình trong 1 tháng trong thời điểm hiện nay. (Trong ảnh: Giao dịch tại ABS)
Theo tính toán của ABS, khoản hỗ trợ này tương đương doanh thu của một công ty chứng khoán trung bình trong 1 tháng trong thời điểm hiện nay. (Trong ảnh: Giao dịch tại ABS)
Công ty Chứng khoán An Bình (ABS) sẽ trả 100% thuế thu nhập từ kinh doanh chứng khoán cho nhà đầu tư.

Đây là thông báo của ABS đưa ra 1 ngày trước thời điểm Luật Thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực (1/1/2009).

Cụ thể, thông báo của ABS nêu: “Trong khi chờ quyết định cuối cùng của cơ quan chức năng về việc lùi thời hạn hay giãn thuế đối với thuế thu nhập từ kinh doanh chứng khoán vẫn còn bỏ ngỏ, Công ty Chứng khoán An Bình (ABS) đã quyết định chi trả toàn bộ thuế thu nhập từ hoạt động kinh doanh chứng khoán cho nhà đầu có tài khoản giao dịch tại ABS”.

Theo đó, nhà đầu tư có tài khoản và giao dịch tại công ty này sẽ được chi trả toàn bộ thuế thu nhập phải nộp từ hoạt động kinh doanh chứng khoán cho cơ quan thuế. Thời điểm áp dụng chính sách này trong quý 1/2009.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Môi giới chứng khoán và Phát triển kinh doanh ABS, cho biết: “Việc đóng thuế thay cho nhà đầu tư tại ABS bắt nguồn từ cam kết của ban lãnh đạo của công ty nhằm đảm bảo quyền lợ tối đa cho nhà đầu tư khi mở tài khoản giao dịch tại đây”.

“Chúng tôi quyết tâm các cam kết được thực hiện đầy đủ và nghiêm túc. Nhà đầu tư khó khăn, ABS cũng khó khăn, nhưng trong thời điểm này, khoản thuế mà ABS sẽ phải nộp cho nhà đầu tư là khá lớn, tương đương doanh thu của một công ty chứng khoán trung bình trong một tháng”, ông Hải nói thêm.

Với chính sách trên, ABS hy vọng sẽ tạo ra một giải pháp “kích cầu” nhỏ để hỗ trợ khách hàng trong thời điểm khó khăn.

Trước mắt, chính sách này sẽ áp dụng trong quý 1/2009, sau đó công ty này sẽ tiếp tục xem xét, tùy thuộc vào khả năng có giãn hoặc giảm thuế hay không, cùng với những diễn biến của thị trường và sự quan tâm của nhà đầu tư.