07:02 30/03/2010

AFD tài trợ 100 triệu Euro cải cách đầu tư công

Anh Quân

Đây là khoản vay ưu đãi có bảo lãnh của Chính phủ, do AFD đồng tài trợ với một khoản tín dụng khác trị giá 500 triệu USD của WB

Lế ký thỏa ước giữa Bộ Tài chính Trần Xuân Hà và Cơ quan phát triển Pháp.
Lế ký thỏa ước giữa Bộ Tài chính Trần Xuân Hà và Cơ quan phát triển Pháp.
Ngày 29/3, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà, và Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Jean-François Girault đã ký kết thỏa ước trị giá 100 triệu Euro (tương đương khoảng 134,5 triệu USD) của Cơ quan phát triển Pháp (AFD) dành cho Bộ Tài chính Việt Nam.

Đây là khoản vay ưu đãi có sự bảo lãnh của Chính phủ, do AFD đồng tài trợ với một khoản tín dụng khác trị giá 500 triệu USD của Ngân hàng Thế giới (WB) đã ký cuối năm 2009, cùng được dành cho chương trình “Cải cách đầu tư công”. Cả hai đều thực hiện theo phương thức hỗ trợ trực tiếp Ngân sách Nhà nước.

Theo tin từ Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, khoản tín dụng này nhằm giúp Chính phủ Việt Nam tài trợ kế hoạch phục hồi kinh tế nhằm giảm tác động của khủng hoảng kinh tế vào cuối năm 2008, nhưng cũng gắn với những cải cách cho phép nâng cao hiệu quả và minh bạch trong các hoạt động đầu tư công.

Chương trình này được thực hiện trong 2 năm. Dự kiến giai đoạn 2 của Chương trình Cải cách đầu tư công sẽ tiếp tục được WB và AFD đồng tài trợ trong năm 2011.

Với việc ký kết thỏa ước này, tổng số vốn ODA cam kết của AFD dành cho Việt Nam từ năm 1994 đến nay đã đạt gần 1,1 tỷ Euro.