09:14 03/05/2007

Ấn Độ tăng xuất khẩu chè sang Pakistan

Trung Kiên

Ấn Độ đặt mục tiêu xuất khẩu khoảng 20 nghìn tấn sang Pakistan trong năm 2007, tăng so với 16 nghìn tấn trong năm 2006

Theo Hiệp hội Chè Ấn Độ, nước sản xuất chè lớn nhất thế giới này đặt mục tiêu xuất khẩu khoảng 20 nghìn tấn sang Pakistan trong năm 2007, tăng so với 16 nghìn tấn trong năm 2006.

Do các hàng rào thương mại được dựng lên bởi sự xung đột gay gắt diễn ra hàng thập kỷ qua giữa các nước Nam Á, các loại chè xanh từ Xri Lanca và Kênia đã thâm nhập vào Pakistan rộng rãi hơn.

Tuy nhiên, với tiến trình hoà bình diễn ra từ năm 2005 và sự dỡ bỏ hàng rào thuế nhập khẩu, ngành chè Ấn Độ đang hy vọng mở rộng thương mại tại các thị trường trong khu vực Nam Á.