08:49 26/07/2007

ASEAN-Trung Quốc có thể ký AFTA vào 2010

Thu Trà

Các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc đang trên đường đạt được một hiệp định tự do thương mại

Tổng thư ký ASEAN Ong Keng Yong cho biết, các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc đang trên đường đạt được một hiệp định tự do thương mại (FTA) và chỉ còn phải giải quyết một số chi tiết.

Ông Ong nói: "Theo dự kiến của chúng tôi, có khả năng đạt được điều đó vào năm 2010", kế hoạch đề ra năm 2002, FTA Trung Quốc - ASEAN sẽ tạo ra một thị trường với 1,8 tỷ người tiêu dùng, tức hơn 1/4 nhân loại và có tổng kim ngạch thương mại lên tới hơn 2.000 tỷ USD.”