13:22 30/10/2019

Bà Huỳnh Bích Ngọc giữ chức Chủ tịch SBT thay ông Phạm Hồng Dương

Quỳnh Nguyễn

Ông Phạm Hồng Dương được miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và sẽ giữ chức vụ Phó chủ tịch thường trực SBT kể từ ngày 28/10/2019

Bà Huỳnh Bích Ngọc giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị SBT từ ngày 28/10/2019.
Bà Huỳnh Bích Ngọc giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị SBT từ ngày 28/10/2019.

Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC Sugar, HOSE: SBT) đã có quyết nghị thông qua kết quả bầu bà Huỳnh Bích Ngọc giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 28/10/2019.

Đồng thời miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Hồng Dương kể từ ngày 28/10/2019. Ông Phạm Hồng Dương sẽ giữ chức vụ Phó chủ tịch thường trực của SBT; và bà Đặng Huỳnh Ức My sẽ giữ chức vụ Phó chủ tịch từ ngày 28/10/2019.

Ngày 14/10/2019, Đại hội đồng cổ đông SBT cũng đã bầu bổ sung 1 thành viên hội đồng quản trị là ông Võ Tòng Xuân thay thế cho 1 thành viên đã từ nhiệm trước đó.

Trước thềm Đại hội thường niên năm tổ chức ngày 14/10/2019 vừa qua, bà Huỳnh Bích Ngọc và Đặng Huỳnh Ức My đã liên tiếp mua vào cổ phiếu SBT, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu của bà Huỳnh Bích Ngọc lên 11,1% vốn; và tỷ lệ sở hữu của bà Đặng Huỳnh Ức My lên 16,17% vốn của SBT.

Năm 2019 - 2020, SBT đặt kế hoạch kinh doanh hợp nhất với 10.903 tỷ đồng doanh thu và 430 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế; cổ tức 4% - 6%.