20:41 09/01/2012

Ba nước Đông Dương bàn cách nâng hiệu quả giám sát ngân sách

Nguyên Hà

Đại diện Quốc hội Việt Nam, Lào, Campuchia trao đổi kinh nghiệm nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát tài chính

Tổng quan về chính sách tài khóa và định hướng tiếp tục đổi mới của Việt Nam, Lào, Campuchia là một trong những vấn đề được đặt ra tại hội thảo.
Tổng quan về chính sách tài khóa và định hướng tiếp tục đổi mới của Việt Nam, Lào, Campuchia là một trong những vấn đề được đặt ra tại hội thảo.
Nhiều vấn đề thời sự về trong đổi mới chính sách tài khóa, phân cấp ngân sách và kinh nghiệm ứng phó với bẫy thu nhập trung bình sẽ được trao đổi, chia sẻ tại hội thảo "Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội trong lĩnh vực tài chính - ngân sách nhà nước" của ba nhà nước Việt Nam, Lào và Campuchia.

Diễn ra vào sáng 10/1 tại Hà Nội, hội thảo có sự tham dự của đại diện Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Tài chính của cả ba nước.

Những vấn đề chính sẽ tại được tập trung bàn thảo là tổng quan về chính sách tài khóa và định hướng tiếp tục đổi mới của Việt Nam, Lào, Campuchia cùng thách thức đặt ra.

Định hướng đổi mới phân cấp ngân sách cũng sẽ được đi sâu phân tích, đánh giá trong tham luận của Bộ Tài chính Việt Nam và đại diện Quốc hội Lào.

Mối quan hệ phối hợp giữa kiểm toán nhà nước với các cơ quan của Quốc hội trong hoạt động giám sát ngân sách nhà nước cũng là nội dung được thảo luận sâu, sau phần trình bày của đại diện Kiểm toán Nhà nước Campuchia và Việt Nam.

Hội thảo cũng sẽ tập trung trao đổi về những vấn đề đặt ra đối với bẫy thu nhập trung bình.

Theo lãnh đạo Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, phần trình bày của các chuyên gia quốc tế và tranh luận tại hội thảo sẽ đưa đến những kinh nghiệm quý, hữu ích trong việc xem xét, nghiên cứu để tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống pháp luật về lĩnh vực tài chính, ngân sách cho ba nước.

Bên cạnh đó, thách thức thu hẹp dần khoảng cách về trình độ phát triển so với các nước trong khu vực, sự bắt kịp và vượt qua bẫy thu nhập trung bình cũng đang là bài toán đặt ra đối với nền kinh tế của cả Việt Nam, Lào và Campuchia.