10:26 12/09/2018

Ba "ông lớn" được gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên hải quan

Duyên Duyên

Ba doanh nghiệp này sẽ được hưởng nhiều lợi ích như được miễn kiểm tra chứng từ, được thông quan bằng tờ khai chưa hoàn chỉnh, được miễn kiểm tra thực tế hàng hóa...

Để được áp dụng chế độ ưu tiên, các doanh nghiệp phải tuân thủ pháp luật về hải quan và  pháp luật về thuế - Ảnh minh họa
Để được áp dụng chế độ ưu tiên, các doanh nghiệp phải tuân thủ pháp luật về hải quan và pháp luật về thuế - Ảnh minh họa

Tổng cục Hải quan vừa chính thức ban hành Quyết định gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên cho 3 doanh nghiệp là Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn, Công ty cổ phần may Tiền Tiến và Tổng công ty May 10-CTCP.

Thời hạn áp dụng chế độ ưu tiên đối với các doanh nghiệp này là 3 năm kể từ ngày 16/9/2018.

Theo Tổng cục Hải quan, việc gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên cho doanh nghiệp đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp được tiếp tục hưởng nhiều lợi ích như được miễn kiểm tra chứng từ, được thông quan bằng tờ khai chưa hoàn chỉnh, được miễn kiểm tra thực tế hàng hóa, không phải kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp, được ưu tiên làm thủ tục hải quan…

Để được áp dụng chế độ ưu tiên, các doanh nghiệp phải tuân thủ pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế. Cụ thể, trong thời hạn 2 năm liên tục, tính từ thời điểm doanh nghiệp có văn bản đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên, không vi phạm các quy định của pháp luật về thuế, hải quan tới mức bị xử lý vi phạm.

Các doanh nghiệp phải đạt kim ngạch xuất nhập khẩu từ 100 triệu USD/năm trở lên, hoặc doanh nghiệp đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sản xuất tại Việt Nam từ 40 triệu USD/năm trở lên. Đối với doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa là nông sản, thủy sản sản xuất hoặc nuôi, trồng tại Việt Nam phải đạt kim ngạch từ 30 triệu USD/năm trở lên.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục hải quan điện tử, thủ tục thuế điện tử; có chương trình công nghệ thông tin quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp đảm bảo yêu cầu kiểm tra của cơ quan hải quan...

Thực hiện thanh toán đối với các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu qua ngân hàng theo quy định của ngân hàng nhà nước; doanh nghiệp đạt điều kiện về hệ thống kiểm soát nội bộ; áp dụng các chuẩn mực kế toán theo quy định của Bộ Tài chính...

Trước đó vào đầu năm 2018, Tổng cục Hải quan cũng đã ban hành các quyết định gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên cho 5 doanh nghiệp là các công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam, TNHH Denso Việt Nam, Vedan Việt Nam, Panasonic System Networks Việt Nam và Công ty thực phẩm Sao Ta.