09:30 23/07/2015

Ba trưởng ban chỉ đạo bàn về an ninh biên giới

Bảo Quyên

Yêu cầu các địa phương báo cáo kịp thời để không xảy ra những diễn biến gây ảnh hưởng không tốt

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang - Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên đưa 
ra một số giải pháp để xử lý những vấn đề liên quan tới an ninh biên 
giới như: đẩy nhanh tiến độ phân giới cắm mốc giữa Việt Nam và 
Campuchia, tăng dày cột mốc với Lào.<br>
Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang - Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên đưa ra một số giải pháp để xử lý những vấn đề liên quan tới an ninh biên giới như: đẩy nhanh tiến độ phân giới cắm mốc giữa Việt Nam và Campuchia, tăng dày cột mốc với Lào.<br>
Sẽ có nhiều biện pháp hoà bình để đảm bảo an ninh biên giới, thắt chặt mối quan hệ giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia. Đó là khẳng định của các trưởng ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ tại một hội nghị giao ban ngày 22/7.

Tại đây, các trưởng ban chỉ đạo đều nhấn mạnh Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm tới an ninh biên giới và lâu nay, Việt Nam bằng mọi cách, nhiều phương thức khác nhau cùng với các nước láng giềng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và ổn định.

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang - Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên đưa ra một số giải pháp để xử lý những vấn đề liên quan tới an ninh biên giới như: đẩy nhanh tiến độ phân giới cắm mốc giữa Việt Nam và Campuchia, đối với những khu vực nhạy cảm, cần phối hợp với phía bạn để tập trung giải pháp hoàn thành kế hoạch; đối với Lào, hai bên tiếp tục thực hiện công tác tăng dày cột mốc biên giới.

Các lực lượng chức năng của Việt Nam với các nước láng giềng cần tiếp tục duy trì tuần tra chung nhằm phát hiện, xử lý nhanh, kịp thời các vấn đề nảy sinh.

Đặc biệt trước những luận điệu thù địch về vấn đề biên giới Việt Nam - Campuchia, Bộ trưởng Trần Đại Quang cho biết lực lượng công an sẵn sàng phối hợp, tạo điều kiện và cung cấp thông tin chính thống cho các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, đại sứ quán các nước tìm hiểu về các khu vực này để hiểu rõ vấn đề.

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc, cho rằng để đảm bảo an ninh, trật tự, hòa bình và ổn định trên các tuyến biên giới thì không thể bỏ qua việc tăng cường hơn nữa thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững, tăng cường tiếp cận thông tin cho người dân vùng biên giới.

Phó thủ tướng đề nghị các địa phương đề xuất, tham mưu với Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung các chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia để tập trung và sử dụng nguồn lực hiệu quả ở vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc khó khăn.

Về đảm bảo an ninh biên giới, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng cấp ủy, chính quyền các cấp của các địa phương phải đóng vai trò chủ chốt, trong đó nòng cốt là lực lượng công an, bộ đội biên phòng ở cơ sở.

Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ cũng đặt ra yêu cầu với các địa phương là phải giải quyết tại chỗ những vấn đề nảy sinh trên các tuyến biên giới bằng biện pháp hòa bình, nhất là tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, đồng thời báo cáo kịp thời tới Trung ương, để không xảy ra những diễn biến gây ảnh hưởng không tốt cho hòa bình, ổn định của khu vực, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam với Campuchia và Lào.

Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng yêu cầu các địa phương đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động giao lưu, đối ngoại nhân dân, nhất là các thế hệ trẻ để các bên hiểu rõ nhau hơn.