14:41 11/08/2021

Bạc Liêu sẽ thiết lập “đường dây nóng” chấn chỉnh hoạt động xây dựng

Ban Mai -

Mọi công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu phải được kiểm tra, giám sát từ khi khởi công cho đến khi hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng…

Bạc Liêu đang quy hoạch để đạt tỷ lệ đô thị hóa 45% vào năm 2025 (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu nhìn từ trên cao).
Bạc Liêu đang quy hoạch để đạt tỷ lệ đô thị hóa 45% vào năm 2025 (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu nhìn từ trên cao).

Ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu vừa ký ban hành văn bản về kế hoạch tăng cường hiệu lực, công tác quy hoạch xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Bạc Liêu sẽ chấn chỉnh, khắc phục những yếu kém trong công tác quy hoạch xây dựng và quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu mọi công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh phải được kiểm tra, giám sát từ khi khởi công cho đến khi hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng.

Mọi hành vi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý dứt điểm ngay từ khi mới phát sinh nhằm hạn chế tối đa việc tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm, mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục đúng theo quy định của pháp luật.

 
UBND tỉnh Bạc Liêu sẽ khẩn trương lập Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đảm bảo đồng bộ với quy hoạch vùng, quy hoạch tổng thể quốc gia.

Về quản lý trật tự xây dựng, UBND tỉnh Bạc Liêu sẽ xử lý các điểm nóng về trật tự xây dựng; thiết lập đường dây nóng trong công tác kiểm tra, xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng (giữa Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường với UBND cấp huyện).

UBND tỉnh sẽ phân cấp, uỷ quyền quản lý trật tự xây dựng cho UBND cấp huyện, xã; xử lý công trình vi phạm trên nguyên tắc xác định thẩm quyền xử lý…

Về cưỡng chế, tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng: giao thẩm quyền cho UBND cấp huyện và lực lượng công an các cấp phối hợp thực hiện, trong đó có sự tham gia phối hợp của Công ty Điện lực Bạc Liêu và Công ty cấp nước Bạc Liêu.

Đẩy mạnh xử lý các công trình, phần công trình lấn chiếm vỉa hè, lối thoát hiểm ở các khu đô thị, khu dân cư mới… Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện đầu tư của các chủ đầu tư tại các dự án khu đô thị, khu dân cư mới…

Giải quyết dứt điểm các khiếu kiện, khiếu nại, tranh chấp về đất đai tại các dự án, khu dân cư…

Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu được giao là đầu mối chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh, cũng như phối hợp với UBND cấp huyện rà soát quy hoạch chung đô thị theo định kỳ; hạn chế điều chỉnh cục bộ quy hoạch, thực hiện việc cắm mốc giới và quản lý mốc giới quy hoạch…; Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý quy hoạch xây dựng và trật tự xây dựng đối với UBND cấp huyện, xã.

Trường hợp phát hiện công trình vi phạm nhưng UBND cấp huyện, xã không xử lý thì Thanh tra Sở Xây dựng tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển UBND cấp cao hơn xử lý, đồng thời kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử lý trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

 
Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu có nhiệm vụ xây dựng cơ chế giải quyết nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, tạo điều kiện cho cá nhân, hộ gia đình xây dựng nhà ở pháp để cho thuê, bán trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Nhà ở…

Công an tỉnh Bạc Liêu có nhiệm vụ rà soát các đối tượng đầu nậu, môi giới bất động sản và các đối tượng khác có liên quan đến loại hình phân lô, bán nền có dấu hiệu vi phạm pháp luật để xử lý theo quy định.

UBND cấp huyện, xã chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện trước UBND tỉnh đối với công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai trên địa bàn.

Thực hiện nghiêm việc xử lý cán bộ, công chức thuộc quyền được giao quản lý để xảy ra vi phạm hoặc can thiệp trái quy định vào quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm.

UBND cấp huyện, xã rà soát, xử lý dứt điểm, không để phát sinh thêm các khu phân lô bán nền trái phép, hình thành khu dân cư tự phát trên địa bàn; Lập danh sách các tổ chức, cá nhân chuyên nghiệp đã triển khai xây dựng các công trình vi phạm trật tự xây dựng; các tổ chức, cá nhân môi giới bán các công trình vi phạm để nhắc nhở, cảnh báo, cam kết không vi phạm. Nếu tiếp tục vi phạm sẽ giao cơ quan có thẩm quyền thanh tra, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh Bạc Liêu, UBND cấp huyện thực hiện nghiêm và có hiệu quả, thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh về quy hoạch và quản lý trật tự xây dựng.