15:03 21/12/2016

Ban hành thẻ hội viên hội nhà báo mới

P.V

Qua việc rà soát kỹ hồ sơ đổi, cấp thẻ của các cấp hội gửi lên, có 19.233 trường hợp đủ điều kiện đổi thẻ hội viên

Mẫu thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2016-2021.
Mẫu thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2016-2021.
Chiều 20/12/2016, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức lễ công bố quyết định và trao thẻ hội viên đợt đầu giai đoạn 2016-2021 cho các nhà báo lão thành, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam qua các thời kỳ.

Tính đến tháng 12/2016, Hội Nhà báo Việt Nam có 277 đơn vị cấp hội trực thuộc Trung ương Hội, trong đó có 63 hội nhà báo tỉnh, thành phố, 18 liên chi hội, 196 Chi hội trực thuộc Trung ương Hội với 24.334 hội viên.

Tại thời điểm này, qua việc rà soát kỹ hồ sơ đổi, cấp thẻ của các cấp hội gửi lên, có 19.233 trường hợp đủ điều kiện đổi thẻ hội viên.

“Điều đó cho thấy các cấp hội đã soát xét rất kỹ từng trường hợp, kiên quyết loại những đối tượng không đủ tiêu chuẩn trở thành hội viên”, Hội Nhà báo Việt Nam cho biết.

Theo thông tin từ Hội Nhà báo Việt Nam, đến nay, việc nhận hồ sơ, cập nhật dữ liệu thẻ hội viên đã hoàn thành và in đợt đầu 6.000 thẻ.

Sau khi công bố quyết định ban hành thẻ hội viên giai đoạn 2016-2021 và trao thẻ đợt đầu cho các lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam qua các thời kỳ, Hội sẽ tiếp tục trao thẻ cho Hội Nhà báo Tp.HCM, Hội Nhà báo Tp.Hà Nội và các Liên chi hội: Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Cơ quan Trung ương Hội, Báo Nhân Dân, Báo Công Thương, ngành Tài chính, ngành Ngân hàng, sau đó sẽ triển khai đến tất cả các cấp hội trong toàn quốc.