18:00 14/01/2020

Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019

P.V

Hội nghị sẽ tập trung Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020 của Ban Kinh tế Trung ương

Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Ban vào lúc 08h00 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.
Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Ban vào lúc 08h00 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

Sắp tới đây, ngày 17/1, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Ban vào lúc 08h00 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội. Chương trình với sự đồng hành của: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Hà Nội (Habeco), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).

Hội nghị sẽ tập trung Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020 của Ban Kinh tế Trung ương đồng thời sẽ có ý kiến tham luận của các Bộ, ngành, địa phương trong công tác nhiệm vụ của Ban.

Trong năm 2019, Ban Kinh tế Trung ương có nhiều đổi mới, hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn, nhiều đề án có ý nghĩa tầm chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thành tốt công tác thẩm định, tham gia ý kiến; công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đã góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Ban Kinh tế Trung ương cũng đã thực hiện tốt Quy chế phối hợp với Ban Cán sự Đảng Chính phủ và các cơ quan liên quan cũng như huy động được sự đóng góp của đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học, các trường đại học, trung tâm nghiên cứu lớn của cả nước.

Năm 2020 tới đây, Ban Kinh tế Trung ương sẽ tiếp tục bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu đề xuất cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề lớn về phát triển kinh tế-xã hội, phát triển lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất; tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ban Kinh tế Trung ương phải là trung tâm của Đảng, Nhà nước tập hợp trí tuệ, sự cộng tác của các chuyên gia trong và ngoài nước, đóng góp ý kiến, có đề xuất hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; cần tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác thẩm định, quan tâm và làm tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế.

Ngoài ra, Ban Kinh tế Trung ương cần sớm hoàn thiện bộ máy, cơ chế hoạt động, bảo đảm đội ngũ có chất lượng cao, cơ chế làm việc hiệu quả; cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thiết thực "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí…

Đảng ta xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm. Trong thời gian tới nhiệm vụ của Ban Kinh tế Trung ương rất nặng nề, tập thể đơn vị cần phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.