11:39 28/02/2021

Bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng tháng 2 giảm

Vũ Phong

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2/2021 ước tính đạt 439,7 nghìn tỷ đồng, giảm 5,4% so với tháng trước

Theo báo cáo mới đây của Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2/2021 ước tính đạt 439,7 nghìn tỷ đồng, giảm 5,4% so với tháng trước và tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu chỉ so với tháng trước, tháng 2/2021 doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 354,5 nghìn tỷ đồng, giảm 3,5%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 41,5 nghìn tỷ đồng, giảm 11,5%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 915 tỷ đồng, giảm 40,8%; doanh thu dịch vụ khác đạt 42,7 nghìn tỷ đồng, giảm 12,6%.

Lý giải về mức giảm trong tháng, cơ quan này cho biết thêm, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 7 ngày và dịch Covid-19 diễn ra tại một số địa phương trong tháng 2/2021 làm cho hoạt động thương mại, dịch vụ trong tháng giảm so với tháng trước.

Tuy nhiên, tính chung 2 tháng đầu năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng vẫn đạt 904,5 nghìn tỷ đồng, tăng 5,49% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 5,52% (cùng kỳ năm 2020 tăng 5,4%). 

Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 2 tháng đầu năm nay ước tính đạt 722,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 79,8% tổng mức và tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 9,4% của cùng kỳ năm 2020. 

Trong đó, lương thực, thực phẩm tăng 9,5%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 8,7%; may mặc tăng 4,2%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 3,1%; phương tiện đi lại tăng 2,6%. 

Doanh thu bán lẻ hàng hóa 2 tháng so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương: Quảng Ninh tăng 19%; Khánh Hòa tăng 15,6%; Tp.HCM tăng 11,4%; Hải Phòng tăng 11,4%; Đà Nẵng tăng 6,8%; Hà Nội tăng 4,1%.

Về doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước tính đạt 88,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 9,8% tổng mức và giảm 4,3% so với cùng kỳ năm trước do nhiều địa phương trong cả nước đã hủy các lễ hội truyền thống đầu năm. 

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 2 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như Hải Phòng giảm 0,1%; Thừa Thiên - Huế giảm 1,2%; Hà Nội giảm 7,6%; Hải Dương giảm 7,8%; Tp.HCM giảm 14,1%; Bà Rịa - Vũng Tàu giảm 15,9%; Đà Nẵng giảm 16,1%.

Doanh thu du lịch lữ hành 2 tháng đầu năm ước tính đạt 2,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,3% tổng mức và giảm 62,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu của Hải Phòng giảm 18,6%; Bà Rịa - Vũng Tàu giảm 41,5%; Hà Nội giảm 47,7%; Đà Nẵng giảm 67,7%; Tp.HCM giảm 69,2%; Thừa Thiên - Huế giảm 73,3%; Hải Dương giảm 89,4%. 

Doanh thu dịch vụ khác 2 tháng đầu năm ước tính đạt 91,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,1% tổng mức và tăng 3% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó doanh thu của Hải Phòng tăng 14,6%; Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 8,6%; Thanh Hóa tăng 6,5%; Tp.HCM giảm 0,5%; Hà Nội giảm 1,5%; Đà Nẵng giảm 3,3%; Bắc Ninh giảm 4,6%.