16:36 15/04/2021

Báo cáo không đúng hạn, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc IDJ bị phạt tiền

Hà Anh

Ông Nguyễn Hoàng Linh đăng ký bán 157.600 cổ phiếu IDJ từ ngày 20/02/2020 đến ngày 19/03/2020 và không thực hiện giao dịch

Sơ đồ giá cổ phiếu IDJ.
Sơ đồ giá cổ phiếu IDJ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Hoàng Linh - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (mã IDJ-HNX).

Theo đó, ông Linh bị phạt 27,5 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Do đã có hành vi vi phạm hành chính là báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Cụ thể: ông Linh đăng ký bán 157.600 cổ phiếu IDJ từ ngày 20/02/2020 đến ngày 19/03/2020 và không thực hiện giao dịch. Đến ngày 26/03/2020, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả thực hiện giao dịch đăng ký bán 157.600 cổ phiếu IDJ nêu trên của ông Nguyễn Hoàng Linh.

Về kết quả kinh doanh năm 2020, doanh thu thuần năm 2020 của IDJ tăng 9% so với cùng kỳ đạt gần 411 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 171% lên 78,76 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tăng 14% lên hơn 403 tỷ, tổng tài sản tăng 77% lên hơn 2.455 tỷ đồng.

Sang năm 2021, công ty dự kiến tổng doanh thu đạt 1.067 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 225 tỷ đồng.