11:32 21/10/2019

Báo cáo không đúng, một loạt cá nhân bị phạt tiền

Hà Anh

SSC đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với các cá nhân do báo cáo không đúng thời hạn

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với các cá nhân do báo cáo không đúng thời hạn.

Cụ thể, ông Trần Anh Chuyên (Bình Dương) bị phạt 25 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng.

Cụ thể: ngày 06/07/2018, ông Chuyên dã mua 2.600 cổ phiếu của Công ty cổ phần Vật tư Bến Thành (mã VT1-UpCoM), dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 99.100 lên 101.700 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ nắm giữ tăng từ 4,96% lên 5,09%, tăng vượt ngưỡng 5% khối lượng cổ phiếu lưu hành của VT1. Đến ngày 15/03/2019 HNX mới nhận được báo cáo và giải trình của ông Chuyên.

Bà Nguyễn Thị Ngân (Hà Nội) bị phạt 21,250 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng.

Cụ thể: ngày 05/07/2018, bà Nguyễn Thị Ngân mua 19.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần In Sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội (mã TPH-HNX), dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 88.600 lên 107.600 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ nắm giữ tăng từ 4,67% lên 5,67% (tăng vượt ngưỡng 5% khối lượng cổ phiếu lưu hành của TPH). Đến ngày 13/03/2019, HNX mới nhận được báo cáo của bà Ngân).

Trước đó, ông Dương Minh Tuấn - Phó giám đốc kiêm kế toán trưởng Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn (mã BBS-HNX) cũng bị phạt 22,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về việc dự kiến giao dịch.

Ngày 16/10/2018, HNX nhận được thông báo đăng ký giao dịch của ông Dương Minh Tuấn và ngày 18/10/2018, HNX công bố thông tin ông Dương Minh Tuấn bắt đầu được giao dịch mua 700.000 cổ phiếu BBS từ ngày 19/10/2018. Tuy nhiên, vào ngày 18/10/2018, ông Dương Minh Tuấn đã mua 543.715 cổ phiếu BBS.

Ông Phan Thành Đức, Tổng giám đốc Công ty cổ phần May mặc Bình Dương (mã BDG-UpCoM) bị phạt 7,5 triệu đồng do giao dịch trước khi có công bố thông tin từ HNX.

Ngày 26/09/2018, HNX công bố thông tin ông Phan Thành Đức đăng ký mua 56.100 cổ phiếu BDG từ ngày 27/09/2018 đến ngày 15/10/2019. Tuy nhiên, vào ngày 21/09/2018 ông Phan Thành Đức đã mua 23.000 cổ phiếu BDG).

Ngoài ra, ông Phan Thành Đức bị phạt thêm 17,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Cụ thể: từ ngày 21/09/2018 đến ngày 01/10/2018 ông Phan Thành Đức đã mua 55.100 cổ phiếu BDG. Đến ngày 30/10/2018, HNX nhận được báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch của ông Phan Thành Đức.