Báo cáo không đúng, một loạt nhà đầu tư bị phạt tiền

SSC đã ký ban hành các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với một loạt là cổ đông lớn và lãnh đạo công ty ...

Ảnh minh họa.

Hà Anh

09/07/2019 10:31

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ký ban hành các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với một loạt là cổ đông lớn và lãnh đạo công ty với người thấp nhất là 5 triệu và cao nhất là 55 triệu đồng do báo cáo không đúng hạn, giao dịch mà không báo cáo…

Theo đó, bà Đỗ Thị Lệ Hằng (Tp.HCM) bị phạt 31,25 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng. Cụ thể: ngày 12/09/2018, bà Đỗ Thị Lệ Hằng đã mua 56.100 cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư HVA (mã HVA-HNX), dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 278.400 lên 334.500 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,93% lên 5,92%, và trở thành cổ đông lớn. Đến ngày 26/10/2018, HNX mới nhận được báo cáo sở hữu cổ đông lớn đối với cổ phiếu HVA của bà Hằng.

Bà Nguyễn Thị Xuyến (Hà Nội) bị phạt 25 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng. Cụ thể: ngày 25/9/2018, bà Nguyễn Thị Xuyến đã mua 34.600 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khang Minh Group (mã GKM-HNX) dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 668.600 lên 703.200 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,95% lên 5,2%, và trở thành cổ đông lớn. Đến ngày 12/10/2018, HNX mới nhận được Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của bà Xuyến.

Ông Trần Minh Chính (Tp.HCM) bị phạt 37,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn. Cụ thể: ngày 18/3/2019, ông Trần Minh Chính đã mua 301.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại dầu khí IDICO (mã PXL-UpCoM) làm tăng tỷ lệ sở hữu từ 4,82% lên 5,19%; ngày 21/3/2019, ông Chính bán 386.900 cổ phiếu PXL làm giảm tỷ lệ sở hữu từ 5,19% xuống 4,72%; ngày 29/3/2019, ông Chính mua 232.900 cổ phiếu PXL làm tăng tỷ lệ sở hữu từ 4,85% lên 5,14%. Tuy nhiên đến ngày 21/5/2019, HNX mới nhận được các báo cáo thay đổi sở hữu của ông Chính.

Ông Huỳnh Công Tấn (Cà Mau) bị phạt 17,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể: ngày 13/04/2018, HNX nhận được văn bản đăng ký giao dịch của ông Huỳnh Công Tấn, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (mã CMW-UpCoM) về việc bán 91.000 cổ phiếu CMW từ ngày 14/04/2018 đến ngày 14/05/2018. Theo công bố thông tin từ HNX, ông Huỳnh Công Tấn được thực hiện giao dịch từ ngày 18/04/2018 đến ngày 15/05/2018. Tuy nhiên, ông Huỳnh Công Tấn đã bán 91.000 cổ phiếu CMW vào ngày 17/04/2018.

Ông Nguyễn Hoàng Phi - thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận (mã MSC-HNX) bị phạt 55 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể: từ ngày 01/3/2019 đến ngày 15/3/2019, ông Nguyễn Hoàng Phi đã thực hiện giao dịch mua 190.833 cổ phiếu MSC nhưng không báo cáo SSC và HNX về việc dự kiến giao dịch nêu trên.

Ông Trần Minh Tính, cổ đông lớn Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn (mã SSN-UpCoM) bị phạt 5 triệu đồng do báo cáo giao dịch không chính xác. Cụ thể: ngày 7/3/2019, ông Trần Minh Tính - đã thực hiện giao dịch bán 1.140.990 cổ phiếu SSN, dẫn đến khối lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch đạt 2.038.100 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu thay đổi vượt ngưỡng 1% khối lượng cổ phiếu lưu hành của SSN (giảm từ ngưỡng 8% xuống ngưỡng 5%).

Tuy nhiên, theo báo cáo sở hữu của ông Tính gửi HNX, ông Tính đã bán 1.140.990 cổ phiếu SSN dẫn đến khối lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch là 2.038.100 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu là 5,15% và ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu là 8/5/2018. Như vậy, ông Tính đã báo cáo không chính xác ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cho SSC và HNX.