10:42 22/04/2019

Báo cáo không đúng, thêm hai công ty bị phạt tiền

Hà Anh

Công ty Công trình hàng không - AVICON và Công ty Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (mã NTC-HNX) bị phạt hành chính

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu NTC trong thời gian qua - Nguồn: HNX.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu NTC trong thời gian qua - Nguồn: HNX.

Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Công trình hàng không - AVICON và Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (mã NTC-HNX) do hai công ty này đã báo cáo đúng thời hạn theo quy định.

Theo đó, công ty này bị phạt triệu đồng do đã báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể: Công ty cổ phần Công trình hàng không báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật về báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, báo cáo thường niên năm 2016, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán, báo cáo thường niên 2017, biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính của AVICON gồm: Xây dựng các công trình giao thông vận tải; Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp; Xây dựng các công trình thủy lợi, cấp thoát nước và hạ tầng ký thuật; Xây dựng, quản lý, vận hành và kinh doanh lưới điện 35 kv trở xuống; Sản xuất, kinh doanh vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng; Kinh doanh bất động sản…

Đồng thời, Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (mã NTC-HNX) bị phạt 85 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định pháp luật. Cụ thể, công ty không công bố thông tin trong thời hạn 24 giờ đối với giao dịch hợp tác kinh doanh ngày 27/11/2017 giữa Công ty và Công ty cổ phần phát triển Đô Thị Nam Á có giá trị lớn hơn 10% tổng tài sản Công ty tại Báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét.

Theo kết quả kinh doanh quý 1/2019, doanh thu của NTC đạt hơn 39 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng đột biến từ 39 tỷ đồng lên 76,6 tỷ trong quý 1 này và lợi nhuận sau thuế đạt 69,77 tỷ đồng. EPS đạt 4.361 đồng/cổ phiếu. Cũng tính đến ngày 31/1/2019, lợi nhuận sau thuế của NTC đạt hơn 420 tỷ đồng.