Khẩn trương giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp
Dân sinh

Khẩn trương giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Khẩn trương giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp trong thời điểm này đã phần nào giúp người lao động giải tỏa áp lực, yên tâm ổn định cuộc sống, chuẩn bị trở lại thị trường lao động. Đây cũng là mục tiêu, nhiệm vụ mà Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh, thành trong cả nước đặt ra...