07:48 28/01/2019

Báo lãi đột biến, vốn hóa ACL tăng 25% trong tuần

Đào Vũ

Tuần vừa qua, mã cổ phiếu ACL đã có tới 3 phiên tăng kịch biên độ và 2 phiên xanh giá

Cổ phiếu ACL liên tục phá đỉnh.
Cổ phiếu ACL liên tục phá đỉnh.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (mã chứng khoán ACL) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2018 với khoản lợi nhuận tăng đột biến.

Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ đạt 499 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi giá vốn hàng bán có tăng nhưng tốc tăng có 37% nên lợi nhuận gộp đạt 138 tỷ đồng.

Trừ đi các khoản chi phí gồm chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt là 11,4 tỷ đồng, 15,7 tỷ đồng, 13,6 tỷ đồng, công ty báo lãi sau thuế 88,7 tỷ đồng, tăng 70 lần so với quý 4/2017.

Lũy kế cả năm, ACL đạt 1.689 tỷ đồng doanh thu thuần; lợi nhuận sau thuế 236 tỷ đồng. Nếu so với kế hoạch năm thì hai chỉ tiêu trên đã vượt 30% về doanh thu và gấp 7 lần lợi nhuận sau thuế.

Tính đến ngày 31/12/2018, công ty có tổng tài sản trị giá 1.349 tỷ đồng, tăng 22% so với thời điểm hồi đầu năm. Tài sản ngắn hạn vào khoảng 978 tỷ đồng, chiếm 72% tổng tài sản.

Trên thị trường chứng khoán, sau khi công bố lãi lớn, cổ phiếu ACL liên tục phá đỉnh. Tính riêng tuần vừa qua, mã này đã có tới 3 phiên tăng kịch biên độ và 2 phiên xanh giá. Vốn hóa thị trường theo đó cũng tăng 25%, chạm mốc 940 tỷ đồng.