08:18 18/01/2021

Bảo Minh muốn thoái hết vốn tại MBB

Hà Anh

Tổng công ty cổ phần Bảo Minh đăng ký bán hết 1.242.000 cổ phiếu MBB, từ ngày 20/01 đến ngày 18/02, theo phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận

Tổng tài sản có của MBB tính đến cuối tháng 9/2020 ở mức 427.175 tỷ đồng, tăng gần 4% so với hồi đầu năm.
Tổng tài sản có của MBB tính đến cuối tháng 9/2020 ở mức 427.175 tỷ đồng, tăng gần 4% so với hồi đầu năm.

Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (mã MBB-HOSE).

Theo đó, Tổng công ty cổ phần Bảo Minh đăng ký bán hết 1.242.000 cổ phiếu MBB, theo phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 20/01 đến ngày 18/02. Nếu thành công, tổ chức sẽ không còn nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào của MBB.

Được biết, bà Vũ Thái Huyền, Thành viên HĐQT MBB và là Chủ tịch HĐQT của Bảo Minh và bà Huyền đang nắm giữ 57.500 cổ phiếu MBB.

Mới đây, MBB sử dụng 25.616.120 cổ phiếu để chia cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 0,9237% (100 cổ phiếu được nhận 0,9237 cổ phiếu mới) và MBB cũng đã phát hành hơn 361,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019, tăng vốn điều lệ lên mức 27.988 tỷ đồng, đạt được kế hoạch tăng vốn đề ra từ đầu năm. Hiện, MBB có 2.773.140.752 cổ phiếu đang lưu hành.

9 tháng đầu năm 2020, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 14.483 tỷ đồng, tăng 10%. Tổng trích lập dự phòng rủi ro 9 tháng là 4.193 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 8.134 tỷ đồng, tăng trưởng 6,8%; riêng ngân hàng mẹ đạt 7.369 tỷ, tăng 4% so với cùng kỳ.

Tổng tài sản có của MBB tính đến cuối tháng 9/2020 ở mức 427.175 tỷ đồng, tăng gần 4% so với hồi đầu năm.