19:47 17/01/2021

Cổ phiếu penny đang hút dòng tiền

Thuỷ Tiên

Dòng tiền đang chuyển dần từ nhóm blue-chips sang các mã cổ phiếu penny, trong đó cặp đôi HQC và ROS nổi bật nhất khi đều có 5 phiên tăng kịch trần, đi kèm khối lượng giao dịch luôn trong top đầu sàn HOSE

Cổ phiếu penny đang hút dòng tiền - Ảnh 1.

Cổ phiếu penny đang hút dòng tiền - Ảnh 2.

Cổ phiếu penny đang hút dòng tiền - Ảnh 3.

Cổ phiếu penny đang hút dòng tiền - Ảnh 4.

Cổ phiếu penny đang hút dòng tiền - Ảnh 5.

Cổ phiếu penny đang hút dòng tiền - Ảnh 6.

Cổ phiếu penny đang hút dòng tiền - Ảnh 7.

Cổ phiếu penny đang hút dòng tiền - Ảnh 8.

Cổ phiếu penny đang hút dòng tiền - Ảnh 9.