08:05 19/05/2016

Bảo Việt lên “kế hoạch nghìn tỷ” cho nhân viên qua cổ phiếu ưu đãi

Kim Xuân

Cổ đông Bảo Việt thông qua việc phát hành khoảng 34 triệu cổ phần ưu đãi cho nhân viên (ESOP) với giá tối thiểu là 10.000 đồng/cổ phần

Tập đoàn Bảo Việt đặt mục tiêu đạt 80.000 - 85.000 tỷ đồng tổng tài sản hợp nhất vào năm 2020.
Tập đoàn Bảo Việt đặt mục tiêu đạt 80.000 - 85.000 tỷ đồng tổng tài sản hợp nhất vào năm 2020.
Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH) đã thông qua một loạt chỉ tiêu kinh doanh với mục tiêu đạt 22.500 tỷ đồng (1 tỷ USD) doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.190 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cổ đông Tập đoàn Bảo Việt cũng thông qua việc phát hành tối đa 5% cổ phần, tương đương khoảng 34 triệu cổ phần ưu đãi cho nhân viên (ESOP) với giá tối thiểu là 10.000 đồng/cổ phần. Thời gian thực hiện trong năm 2016.

Việc phát hành khoảng 34 triệu cổ phiếu sẽ làm tăng thêm vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt là 340 tỷ đồng. Tuy nhiên, với mức giá đóng cửa trên 60.000 đồng hiện tại, quy đổi cho thấy giá trị thị trường quy đổi của 34 triệu cổ phiếu trên ước tính đạt gần 2.100 tỷ đồng.

Chưa biết mức giá chào bán cổ phiếu ESOP sẽ được quyết định là bao nhiêu, nhưng với khung tối thiểu là 10.000 đồng, thì có thể ước lượng khoản lời nghìn tỷ cho các cán bộ công nhân viên Tập đoàn Bảo Việt.

Theo cập nhật trên website của Bảo Việt, Tập đoàn này hiện có trên 6.000 cán bộ công nhân viên.

Đây cũng là quyết định “thoáng” hàng đầu mà Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt thông qua để dành ưu đãi cho cán bộ công nhân viên, sau khi bộ máy lãnh đạo cấp cao của tập đoàn này thay đổi cơ bản cách đây không lâu.

Và nếu được thực hiện, đây sẽ là vụ phát hành ESOP có quy mô lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam, vượt qua “thương vụ” ESOP nghìn tỷ của Masan năm 2015.

Báo cáo cập nhật đến hết tháng 3/2016 cho thấy, Bộ Tài chính nắm gần 71% cổ phần Tập đoàn Bảo Việt, Sumitomo Life nắm 18% cổ phần, SCIC nắm 3,26% cổ phần, và còn lại 7,83% thuộc về các cổ đông khác.

Cổ phiếu BVH đã giảm 2,4% sau phiên họp đại hội đồng cổ đông năm 2016 xuống 61.500 đồng/cổ phiếu.