18:01 29/06/2007

Bảo Việt sẽ không phải đấu giá lại

L.Hương

Đó là thông tin chính thức từ ông Lê Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt)

Một trong những mục tiêu cổ phần hóa Bảo Việt là lựa chọn cổ đông chiến lược nước ngoài - Ảnh: Mạnh Thắng.
Một trong những mục tiêu cổ phần hóa Bảo Việt là lựa chọn cổ đông chiến lược nước ngoài - Ảnh: Mạnh Thắng.
Đó là thông tin chính thức từ ông Lê Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt).

Lý do, theo ông, là vì số cổ phần mà nhà đầu tư trúng thầu đã nộp tiền mua theo thống kê sơ bộ đến chiều ngày 29/6/2007 đã đạt hơn 70%.

Như vậy, số lượng cổ phần mà nhà đầu tư từ chối mua đạt dưới mức 30% tổng số cổ phần bán đấu giá. Theo quy định của Thông tư 95 /2006/TT-BTC ngày 12/10/2006, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 126/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004, Bảo Việt sẽ tổ chức bán tiếp cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá theo phương thức thoả thuận.

Và giá bán sẽ theo thứ tự từ cao xuống thấp nhưng không thấp hơn giá đấu thành công bình quân của cuộc đấu giá (bao gồm cả giá đấu của nhà đầu tư đã từ chối mua), tức giá 73.910 đồng.

Sau khi bán thoả thuận vẫn không bán hết cổ phần dự kiến bán ra thì Ban Chỉ đạo cổ phần hoá doanh nghiệp báo cáo cơ quan quyết định cổ phần hoá xử lý theo hướng: điều chỉnh quy mô vốn điều lệ, tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ để chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần.

Cũng theo ông Bình, trong báo cáo kết quả của cuộc đấu thầu Bảo Việt với Bộ Tài chính vào đầu tuần tới, thời điểm dự kiến tổ chức bán tiếp sẽ được thực hiện ngay sau khi có kết quả chính thức về số lượng cổ phần đấu giá bán được, mà không phải chờ sau khi có kết quả lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Được biết, trong tháng 7 này, Bảo Việt sẽ hoàn thành việc lựa chọn đối tác chiến lược. Mức giá trúng thầu bình quân 73.910 đồng/cổ phiếu sẽ là căn cứ giá để đàm phán với các đối tác. Giá bán cho đối tác chiến lược nước ngoài sẽ không thấp hơn giá đấu giá bình quân thực tế (được xác định sau lần bán tiếp sắp tới).