18:23 07/08/2014

Bắt đầu chào bán chứng chỉ quỹ mở SSI-SCA

N.H

Ngày mai (8/8), Công ty quản lý quỹ SSI sẽ bắt đầu chào bán ra công chúng chứng chỉ quỹ mở đầu tiên do công ty quản lý

Nhà đầu tư có thêm lựa chọn bỏ vốn khi hình thức quỹ mở bắt đầu được triển khai rộng rãi.
Nhà đầu tư có thêm lựa chọn bỏ vốn khi hình thức quỹ mở bắt đầu được triển khai rộng rãi.
Ngày mai (8/8), Công ty Quản lý quỹ SSI (SSIAM) sẽ bắt đầu chào bán ra công chúng chứng chỉ quỹ mở SSI-SCA, còn gọi là Quỹ Đầu tư lợi thế cạnh tranh bền vững SSI.

Hướng tới cả nhà đầu tư cá nhân, quỹ này có giá trị mua tối thiểu chỉ 2 triệu đồng. Đây là quỹ mở đầu tiên do SSIAM quản lý.

Hoạt động theo mô hình quỹ cân bằng, SSI-SCA đầu tư vào các doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh bền vững và các tài sản có thu nhập cố định để tạo ra tăng trưởng tài sản ròng dài hạn và tỷ suất lợi nhuận cao hơn thị trường. 

Cụ thể, trong điều kiện bình thường quỹ sẽ đầu tư đến 80% tài sản vào các danh mục cổ phiếu niêm yết. Trong đó 20% tài sản này có thể được phân bổ vào các công ty có vốn hóa thị trường và thanh khoản thấp hơn nhưng đáp ứng tiêu chí về lợi thế cạnh tranh bền vững và có tiềm năng phát triển, 20% tài sản còn lại của quỹ được phân bổ vào các chứng khoán có thu nhập ổn định và tiền mặt hoặc đầu tư vào trái phiếu.

SSIAM hiện đang quản lý 2 quỹ là quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam DSCAP-SSIAM và SSIIMF, trong đó các khoản đầu tư vào DSCAP có mức tăng trưởng gấp rưỡi, thậm chí gấp gần 3 lần so với thời điểm đầu tư ban đầu. 

Quỹ mở SSI-SCA được thiết kế hướng đến nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào các cổ phiếu hết room, vì nhà đầu tư nước ngoài không bị giới hạn tỷ trọng đầu tư vào chứng chỉ quỹ mở.