11:35 07/11/2019

Bất động sản Sơn Kim đã phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu cho OCB

Quỳnh Nguyễn

Sau 2 lần phát hành riêng lẻ diễn ra ngày 17/10/2019, Bất động sản Sơn Kim đã huy động thành công 400 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 9,5%/năm

Thông qua Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS), Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Sơn Kim đã phát hành trái phiếu riêng lẻ 2 đợt trong ngày 17/10/2019 thành công.

Công bố của Bất động sản Sơn Kim cho biết, 2 lô trái phiếu có tổng trị giá 400 tỷ đồng có kỳ hạn 5 năm, là loại trái phiếu có đảm bảo, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền. Lãi suất danh nghĩa 9,5%/năm; lãi suất phát hành thực tế 9,5%/năm cố định trong suốt kỳ hạn trái phiếu; tiền lãi trái phiếu được thanh toán vào mỗi 3 tháng/lần.

VIS là đơn vị tư vấn, đại lý phát hành và là tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu. Trái chủ của 2 đợt phát hành là Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông - Chi nhánh Tp.HCM.

Tại ngày 30/06/2019, số dư nợ cho vay khách hàng theo nhóm ngành kinh doanh bất động sản của OCB hơn 5.506 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8,1% tổng dư nợ cho vay khách hàng.

Trong tháng 9, OCB đã phát hành trái phiếu riêng lẻ thành công cho 3 tổ chức là công ty chứng khoán gồm SSI (1.000 tỷ đồng); Chứng khoán VPS (500 tỷ đồng) và Chứng khoán VNDirect (200 tỷ đồng); kỳ hạn của các trái phiếu trên là 3 năm, lãi suất cố định 6,6%/năm.