15:08 08/07/2010

BCI được chào bán hơn 18 triệu cổ phiếu

Hà Anh

BCI được chào bán 18.067.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tổng giá trị chào bán là 180,67 tỷ đồng

Ngày 7/7/2010, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Đầu tư Bình Chánh (mã BCI-HOSE).

Theo đó, BCI được chào bán 18.067.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu với tổng giá trị chào bán là 180,67 tỷ đồng.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu có hiệu lực, BCI phải thực hiện phân phối cổ phiếu theo phương án nêu trong bản cáo bạch.

Được biết, BCI có vốn điều lệ 542 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số 550 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Tân Bình, Tp.HCM.