12:06 12/12/2012

Bên trong những nhà máy sản xuất đồ chơi Trung Quốc

An Huy

Thế giới sản xuất đồ chơi ở Trung Quốc dưới ống kính nhiếp ảnh gia người Đức Michael Wolf

<br>
<br>