08:34 17/08/2016

“Bí mật đời tư công dân phải có phần mềm bảo vệ”

Bảo Quyên

Bộ Công an trực tiếp quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu về quản lý dân cư

Hiện đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được phê duyệt, nhưng vẫn 
còn vướng mắc liên quan đến thủ tục lựa chọn nhà thầu, nên chưa thể triển
 khai.
Hiện đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được phê duyệt, nhưng vẫn còn vướng mắc liên quan đến thủ tục lựa chọn nhà thầu, nên chưa thể triển khai.
Bộ Công an trực tiếp quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu về quản lý dân cư, và các bộ ngành có quyền khai thác. Còn những vấn đề thuộc về bí mật đời tư công dân phải có phần mềm bảo vệ, chỉ người có thẩm quyền mới được truy cập.

Đó là chỉ đạo của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với các bộ ngành về đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư (đề án 896), ngày 16/8.

Thông tin tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng cho biết, hiện đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được phê duyệt, nhưng vẫn còn vướng mắc liên quan đến thủ tục lựa chọn nhà thầu, nên chưa thể triển khai.

Một khâu khá quan trọng của đề án là việc chọn nhà thầu, Phó thủ tướng lưu ý Bộ Công an sau khi phê duyệt dự án khả thi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phải phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho áp dụng phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo điều 26, Luật Đấu thầu.

Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành thực hiện nghiêm túc, quyết liệt. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an hoàn thiện xong thủ tục lựa chọn nhà thầu trong tháng 8.

Theo báo cáo của các bộ ngành, triển khai đề án, đến ngày 30/6, đã có 128.440 trẻ em được đăng ký khai sinh và cấp số định danh cá nhân. Đã có hơn 3,3 triệu công dân tại 16 tỉnh, thành phố được cấp mã số định danh cá nhân.

Việc rà soát thủ tục hành chính, giấy tờ công dân theo đề án 896 cũng đã cơ bản hoàn thành. 

Trong tổng số 1.934 thủ tục hành chính có yêu cầu thông tin công dân, các bộ, ngành đã đề xuất đơn giản hóa đối với 1.126 thủ tục, chiếm 58,2%, trong đó đề xuất bãi bỏ, hủy bỏ 34 thủ tục, đơn giản hóa trình tự thực hiện đối với 28 thủ tục, cắt giảm thành phần hồ sơ của 1.042 thủ tục, sửa nội dung 812 mẫu đơn, 201 tờ khai và đơn giản hóa 22 giấy tờ công dân.

Các thành phần hồ sơ liên quan đến thông tin cá nhân được đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa phổ biến là bản sao chứng minh nhân dân, hộ khẩu thường trú, giấy khai sinh, sơ yếu lý lịch.