11:48 21/07/2015

Bí thư huyện làm Phó tổng thanh tra Chính phủ

Ngô Trang

Thủ tướng quyết định bổ nhiệm và kéo dài thời gian công tác đối với một số cán bộ

Ông Đặng Công Huẩn (đứng), Bí thư Huyện ủy Tân 
Hiệp, tỉnh Kiên Giang vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng thanh tra Chính phủ.<br>
Ông Đặng Công Huẩn (đứng), Bí thư Huyện ủy Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng thanh tra Chính phủ.<br>
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tài chính, Phó tổng thanh tra Chính phủ, Trợ lý Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh.

Cụ thể, tại Quyết định 1111/QĐ-TTg, ký ngày 20/7/2015, Thủ tướng bổ nhiệm ông Huỳnh Quang Hải, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Cũng trong ngày 20/7, tại Quyết định 1119/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Đặng Công Huẩn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang giữ chức Phó tổng thanh tra Chính phủ.

Tại Quyết định 1118/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông Đào Việt Ánh, hàm Vụ trưởng, Thư ký Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh giữ chức Trợ lý Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng đồng ý kéo dài thời gian công tác và giữ chức vụ Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đối với ông Nguyễn Đăng Tiến đến thời điểm sau Đại hội 12 của Đảng.