08:20 24/05/2012

BIDV được bổ sung vào danh sách công ty đại chúng

Hà Anh

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trở thành công ty đại chúng, kể từ ngày 14/5

Hiện, BIDV đang tiến hành các thủ tục để lưu ký chứng khoán tập trung.
Hiện, BIDV đang tiến hành các thủ tục để lưu ký chứng khoán tập trung.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có thông báo về việc đăng ký công ty đại chúng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) kể từ ngày 14/5.

Như vậy, kể từ khi trở thành công ty đại chúng, BIDV phải chấp hành nghiêm chỉnh việc thực hiện công bố thông tin đầy đủ và kịp thời theo quy định.

Đồng thời, BIDV phải tuân thủ các nguyên tắc quản trị công ty theo quy định của Luật DN đối với những công ty đại chúng chưa niêm yết, thực hiện đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán theo quy định của Luật Chứng khoán.

Theo ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIDV, cổ phiếu BIDV sẽ được niêm yết trên HOSE vào khoảng tháng 6/2012. Hiện, BIDV đang tiến hành các thủ tục để lưu ký chứng khoán tập trung.