18:47 21/06/2017

Biến động giá chứng khoán trên UPCoM chính thức lên tới 15%

Bạch Dương

Đây là mức biên độ được áp dụng cho các chứng khoán đăng ký giao dịch cả trong phiên khớp lệnh liên tục và thoả thuận

Sàn UPCoM ngày càng sôi động với sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp mới.
Sàn UPCoM ngày càng sôi động với sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp mới.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa ban hành quyết định về biên độ dao động giá chứng khoán và thời gian giao dịch chứng khoán đăng ký giao dịch trên UPCoM. Các quyết định này sẽ thay thế cho Quyết định số 79/QĐ-SGDHN ngày 05/02/2016.

Theo đó, biên độ dao động giá chứng khoán đăng ký giao dịch là +/-15%.

Đồng thời, thời gian giao dịch chứng khoán đăng ký giao dịch là từ 9h-11h30 và 13h-15h (khớp lệnh liên tục và giao dịch thỏa thuận thời gian như nhau).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/6/2017.

Theo quy định cũ, biên độ dao động giá do HNX quy định sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Còn thời gian giao dịch từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần và thời gian giao dịch cụ thể do Sở quy định sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.