09:39 23/02/2022

Bình Dương: Mức quản lý vận hành chung cư tối đa là 15.500 đồng/m2

Phan Nam -

UBND tỉnh Bình Dương vừa quyết định ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mức giá vận hành quản lý nhà chung cư xã hội tối thiểu là 2000 đồng/m2, tối đa là 5000 đồng/m2; với chung cư thương mại, tối thiểu là 2.100 đồng/m2, tối đa là 15.500 đồng/m2...

Mức phí này không bao gồm kinh phí bảo trì phần sở hữu chung, chi phí trông giữ xe, chi phí sử dụng nhiên liệu, năng lượng, nước sinh hoạt, dịch vụ truyền hình, thông tin liên lạc, các chi phí dịch vụ khác như tắm hơi, bể bơi, sân tennis…  phục vụ cho việc sử dụng riêng của chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư được hỗ trợ giảm giá dịch vụ hoặc có các khoản thu kinh doanh dịch vụ từ các diện tích thuộc phần sở hữu chung thì phải được tính để bù đắp chi phí quản lý vận hành nhà chung cư nhằm giảm giá dịch vụ nhà chung cư và có thể thu kinh phí thấp hơn mức giá tối thiểu tại quy định này.

Việc hoạch toán các khoản thu đó, chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư hoặc đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư phải công khai, minh bạch các khoản thu thông qua Hội Nghị nhà chung cư hàng năm để cư dân giám sát và tạo sự đồng thuận.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, việc ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư để áp dụng cho các trường hợp: Thu kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn; làm cơ sở để các bên thoả thuận trong hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua nhà ở hoặc trong trường hợp có tranh chấp về giá dịch vụ giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư; trường hợp không thoả thuận được giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư thì áp dụng mức giá trong khung giá dịch vụ tại quyết định này.

Khi có thay đổi về cơ chế, chính sách của Nhà nước hoặc biến động của giá cả thị trường ảnh hưởng đến khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, mức áp dụng này không còn phù hợp với thực tế thì Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức xây dựng, điều chỉnh khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Lãnh đạo UBND Bình Dương cũng giao UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh kiểm tra hoạt động của chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, ban quản trị trong quản lý tài chính về dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn quản lý, định kỳ báo cáo trước ngày 15/12 hàng năm; Đồng thời báo cáo về các vướng mắc, phát sinh tranh chấp trong lĩnh vực quản lý dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư tại địa phương (nếu có) gửi Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh…