14:26 22/03/2013

Binh sỹ Triều Tiên thề quyết tâm chiến đấu

Thanh Hải

Hình ảnh binh sỹ Triều Tiên sôi sục khí thế chiến đấu đã được truyền thông Triều Tiên đăng tải hàng loạt vài ngày qua