14:04 12/09/2022

Bộ Công an đề xuất điều kiện để được bố trí ở nhà công vụ

Thanh Xuân

Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng nhà công vụ trong Công an nhân dân. Trong đó có nội dung đề xuất điều kiện bố trí ở nhà công vụ…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo dự thảo, các sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân Công an đang phục vụ tại ngũ (gọi chung là cán bộ, chiến sĩ) được bố trí nhà công vụ khi đáp ứng đủ các điều kiện như: Có nhu cầu ở nhà công vụ; Có quyết định điều động, luân chuyển công tác của cấp có thẩm quyền hoặc giấy xác nhận của đơn vị quản lý cán bộ về tình trạng nhà ở; Đồng thời chưa có nhà ở thuộc sở hữu cá nhân; chưa được thuê, thuê mua hoặc mua nhà ở xã hội dành cho cán bộ, chiến sĩ tại địa phương nơi đến công tác hoặc có nhà ở xa trên 30 km trở lên.

Dự thảo cũng nêu rõ rằng đối với nhà công vụ trên địa bàn TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh do Cục Hậu cần trực tiếp quản lý chỉ sử dụng để bố trí cho các đối tượng sau:

Đối với căn hộ chung cư, cán bộ có chức vụ lãnh đạo cấp Cục trở lên được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, luân chuyển từ các đơn vị, địa phương về công tác tại các đơn vị trên địa bàn TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh;

Đối với nhà tập thể, cán bộ, chiến sĩ, công nhân Công an đang công tác ở các đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ tại TP.Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh.

Đối với nhà công vụ do Công an đơn vị, địa phương quản lý, căn cứ quỹ nhà công vụ đang quản lý bố trí cho cán bộ, chiến sĩ có đủ điều kiện theo quy định, ưu tiên bố trí nhà công vụ cho cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt được điều động, luân chuyển theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, tại dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng nhà công vụ trong Công an nhân dân, Bộ Công an cũng đề xuất 6 trường hợp thu hồi nhà công vụ.

Một là, nhà công vụ bố trí không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng và không đủ điều kiện theo quy định;

Hai là, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân chuyển ngành, xuất ngũ, thôi phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân; chuyển công tác đến địa phương khác; nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí;

Ba là, cán bộ, chiến sĩ đang ở nhà công vụ có nhu cầu trả lại nhà công vụ;

Bốn là, sử dụng nhà công vụ sai mục đích, cho người khác mượn, ở nhờ, thuê một phần hoặc toàn bộ, tự ý cải tạo, sửa chữa, cơi nới hoặc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cán bộ, chiến sĩ theo quy định.

Năm là, cán bộ, chiến sĩ đang ở nhà công vụ chết, mất tích.

Sáu là, nhà công vụ được bố trí nằm trong quy hoạch, xây dựng mới hoặc cải tạo, chuyển đổi mục đích sử dụng theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo đó, chậm nhất 3 tháng, kể từ ngày nhận thông báo thu hồi nhà công vụ của cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, chiến sĩ đang ở nhà công vụ phải có trách nhiệm bàn giao lại nhà công vụ cho đơn vị trực tiếp vận hành nhà công vụ.

"Khi hết thời hạn theo thông báo, người được bố trí ở nhà công vụ không bàn giao nhà công vụ thì đơn vị trực tiếp vận hành nhà công vụ báo cáo cơ quan quản lý nhà công vụ và cơ quan quản lý người ở nhà công vụ đề nghị thu hồi nhà công vụ.

Trường hợp cán bộ, chiến sĩ ở nhà công vụ thuộc diện thu hồi không bàn giao lại nhà ở theo thời hạn quy định thì đơn vị trực tiếp vận hành có văn bản đề nghị cơ quan quản lý nhà công vụ xem xét, ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi nhà công vụ theo thẩm quyền", dự thảo quy định.