07:42 12/03/2013

Bộ Công an gỡ khó sang tên, đổi chủ xe cũ

An Nhi

Bộ Công an ra quy định mới nhằm tạo điều kiện cho việc sang tên đổi chủ xe đã qua nhiều lần chuyển nhượng

Có thể xem đây là một động tác nhằm gỡ khó cho người đang sử dụng xe đã 
qua nhiều lần chuyển nhượng nhưng chưa thực hiện các thủ tục sang tên, 
đổi chủ.
Có thể xem đây là một động tác nhằm gỡ khó cho người đang sử dụng xe đã qua nhiều lần chuyển nhượng nhưng chưa thực hiện các thủ tục sang tên, đổi chủ.
Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 12/2013/TT-BCA sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 20 Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 quy định về đăng ký xe.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 15/4/2013 đến 31/12/2014, việc giải quyết đăng ký xe đối với trường hợp xe đã đăng ký, chuyển nhượng qua nhiều người sẽ có một số thay đổi.

Đối với xe đăng ký sang tên trong cùng một tỉnh, hồ sơ đăng ký sẽ bao gồm: Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe có cam kết của người đang sử dụng xe, có xác nhận của cơ quan công an địa phương (phường, xã, thị trấn) nơi người đang sử dụng xe thường trú; chứng từ nộp lệ phí trước bạ theo quy định; chứng từ chuyển nhượng của người đứng tên trong giấy đăng ký xe và chứng từ chuyển nhượng của người bán cuối cùng; giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (trường hợp bị mất phải trình bày rõ lý do).

Đối với xe đăng ký sang tên không cùng một tỉnh, hồ sơ nơi chuyển đi sẽ tương tự như trên trong khi hồ sơ nơi chuyển đến phải có thêm phiếu sang tên di chuyển kèm theo hồ sơ gốc của xe.

Đáng chú ý là theo nội dung thông tư này, Bộ Công an đặt ra trường hợp giải quyết đối với hồ sơ không có chứng từ chuyển nhượng của người đứng tên trong giấy đăng ký xe và chứng từ chuyển nhượng của người bán (hoặc cho, tặng… cuối cùng).

Theo đó, nếu như hồ sơ đầy đủ toàn bộ các loại chứng từ, giấy tờ hợp lệ theo quy định, thời hạn giải quyết hồ sơ sang tên, đổi chủ sẽ chỉ sau 2 ngày làm việc. Với trường hợp thiếu 2 chứng từ nêu trên, cơ quan đăng ký xe sẽ cấp giấy hẹn cho người sử dụng xe, giấy có giá trị sử dụng xe 30 ngày để chờ hoàn tất thủ tục sang tên, di chuyển xe. Thời hạn giải quyết hồ sơ dạng này là 30 ngày làm việc.

Như vậy, có thể xem đây là một động tác nhằm gỡ khó cho người đang sử dụng xe đã qua nhiều lần chuyển nhượng nhưng chưa thực hiện các thủ tục sang tên, đổi chủ. Đặc biệt là quy định mới không yêu cầu khắt khe việc người đứng tên giấy đăng ký xe hoặc người bán cuối cùng trực tiếp làm giấy khai sang tên di chuyển; đồng thời cũng giải quyết đối với trường hợp hồ sơ không có giấy chuyển nhượng của người đứng tên xe và người bán cuối cùng.

Với quy định mới về thủ tục sang tên, đổi chủ cùng việc giảm lệ phí trước bạ đối với xe đăng ký từ lần thứ 2 xuống 2%, xem như nỗi lo bị phạt lỗi “không chính chủ” sẽ được giải tỏa đối với nhiều người tiêu dùng.