14:47 30/09/2019

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Đại học Điện lực tuyển sinh dưới điểm chuẩn

Nhật Dương

Kiểm tra ngẫu nhiên danh sách 222 sinh viên trúng tuyển cho thấy, có 140 sinh viên trúng tuyển dưới điểm chuẩn

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hiện nhiều sai phạm tại Đại học Điện lực (Hà Nội). Ảnh minh họa.
Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hiện nhiều sai phạm tại Đại học Điện lực (Hà Nội). Ảnh minh họa.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kết luận thanh tra công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo, quản lý văn bằng chứng chỉ trình độ đại học của Trường Đại học Điện lực. Kết luận thanh tra cho thấy trong quá trình tuyển sinh, quản lý đào tạo, quản lý cấp phát văn bằng trình độ đại học đối với các khóa tuyển sinh năm 2013, 2014 của trường phát hiện nhiều sai phạm.

Tuyển sinh vượt chỉ tiêu được giao

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, qua căn cứ hồ sơ tài liệu thu thập được, kết quả kiểm tra, rà soát ngẫu nhiên cho thấy trong quá trình tuyển sinh, quản lý đào tạo, quản lý cấp phát văn bằng trình độ đại học đối với các khóa tuyển sinh năm 2013, 2014, Trường Đại học Điện lực đã có một số thiếu sót, sai phạm.

Trong đó, về công tác tuyển sinh, trình độ đại học chính quy năm 2013, trường Đại học Điện lực đã tuyển vượt chỉ tiêu được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo là 43,4%; năm 2014 vượt chỉ tiêu được Bộ thông báo là 12,2%.

Đoàn thanh tra kiểm tra ngẫu nhiên danh sách 222 sinh viên trúng tuyển ngành Điện công nghiệp và Dân dụng năm 2013 cho thấy, có 140 sinh viên trúng tuyển dưới điểm chuẩn theo Thông báo số 1201/TB-ĐHĐL và số 1466/TB-ĐHĐL của trường (trong đó có 47 sinh viên được ghi chú là dạng đào tạo theo nhu cầu xã hội), 7 sinh viên không có dữ liệu điểm xét tuyển.

Trường cũng tiếp nhận sinh viên chuyển trường năm thứ nhất vi phạm quy định, sinh viên chuyển trường không cùng ngành hoặc cùng nhóm ngành với ngành đào tạo mà sinh viên đang học.

Đồng thời, tuyển sinh đại học chính quy năm 2014 đặt lớp tại Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hồng Lam vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật Giáo dục Đại học.

30 bài thi có dấu hiệu sửa điểm

Về tổ chức quản lý đào tạo, kết luận thanh tra cũng cho thấy, có sự mất cân đối trong phân công giờ giảng giữa các giảng viên trong Khoa Công nghệ - Tự động hóa, giảng viên có số giờ cao nhất gấp 5 lần giảng viên có số giờ thấp nhất trong năm. Một số giảng viên có số giờ giảng trong năm vượt mức giờ chuẩn cho giảng viên theo quy định tại Điểm B, Khoản 1 Điều 5 thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT.

Theo kết luận thanh tra, trước học kỳ 2 năm học 2017-2018, trường không chấm thi tập trung, cán bộ chấm thi nhận túi bài đã dọc phách từ giáo vụ Khoa/Bộ môn và đưa về chấm. Từ học kỳ 2 năm học 2017-2018 tổ chức chấm chung do Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng chủ trì nhưng công tác quản lý thiếu chặt chẽ, còn để xảy ra hiện tượng sửa điểm bài thi, người không có nhiệm vụ và sinh viên vào phòng chấm thi.

Đáng chú ý, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát hiện có nhiều bài thi được nâng điểm hoặc sửa điểm hoặc đánh dấu bài. Kiểm tra ngẫu nhiên các túi bài thi của sinh viên khoa Điều khiển và Tự động hóa tuyển sinh năm 2013 và 2014 môn Điều khiển logic và PLC1, bài thi chỉ có 1 chữ ký của cán bộ chấm thi 1, không ghi điểm kết luận bằng chữ, không ghi điểm từng câu.

Bài thi chỉ có 1 chữ ký của cán bộ chấm thi 2, không ghi điểm kết luận bằng chữ, không ghi điểm từng câu; môn Lý thuyết mạch 2, bài thi chỉ có 1 chữ ký của cán bộ chấm thi 1, không ghi điểm kết luận bằng chữ, không ghi điểm từng câu.

Có 30 bài thi có dấu hiệu sửa điểm trực tiếp trên bài thi từ điểm thấp lên điểm cao, không ghi điểm kết luận bằng chữ, không ghi điểm chấm chi tiết cho từng câu.

Liên quan đến phản ánh về một số bài thi có dấu hiệu nâng điểm, ngày 4/3/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực có Quyết định số 217/QĐ-ĐHĐL thành lập tổ rà soát công tác chấm thi học kỳ I năm học 2018 - 2019 và năm học 2017 - 2018 của Khoa Điều khiển và Tự động hóa.

Tổ rà soát đã thực hiện rà soát và có Tờ trình về việc xem xét kiểm điểm trách nhiệm của tập thể cá nhân có liên quan.

Sau khi có kết quả, Hiệu trưởng nhà trường đã có quyết định thi hành kỷ luật viên chức Vũ Duy Thuận, nguyên trưởng Khoa Điều khiển và Tự động hóa bằng hình thức khiển trách và đồng ý theo nguyện vọng chuyển về làm công tác chuyên môn tại Khoa Công nghệ Năng lượng. Đồng thời, kỷ luật viên chức Vũ Văn Định, nguyên trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng bằng hình thức khiển trách.

Tuy nhiên việc kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với những cán bộ, giảng viên khác có liên quan còn chậm dẫn đến phát sinh đơn thư, báo chí phản ánh trong thời gian vừa qua.

Ngoài ra, về quản lý văn bằng, kết luận thaanh tra cho biết, mẫu phôi văn bằng, sổ gốc cấp phát văn bằng, việc ghi chép, sửa chữa trong sổ gốc văn bằng, thủ tục hủy bỏ phôi văn bằng…của trường cũng chưa đúng quy định.

Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân sai phạm

Từ những thiếu sót, sai phạm nêu trên, Chánh Thanh tra Bộ giáo dục và Đào tạo kiến nghị Trường Đại học Điện lực phải có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót, sai phạm nêu tại kết luận thanh tra.

Trong đó, tập trung rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định của trường như: quy định về đào tạo, quy định về ra đề coi, chấm thi; Quy chế quản lý văn bằng chứng chỉ...theo đúng quy định hiện hành về đào tạo, quản lý văn bằng chứng chỉ của Bộ.

Đồng thời, rà soát toàn bộ điểm đầu vào của sinh viên đại học chính quy năm 2013 và 2014 tất cả các ngành đào tạo của trường, lập danh sách sinh viên có điểm trúng tuyển dưới điểm chuẩn theo thông báo của trường, sinh viên đào tạo theo nhu cầu xã hội của từng địa phương, sinh viên chuyển trường được tiếp nhận không đúng quy định.

Từ đó, đánh giá tình trạng hiện tại của các sinh viên trên, đề xuất phương án xử lý. Trường hợp không đúng quy chế thì buộc thôi học, thu hồi văn bằng theo quy định gửi về Vụ Giáo dục đại học và Thanh tra Bộ trước ngày 30/11/2019.

Bên cạnh đó, rà soát, đánh giá quá trình đào tạo và kết quả đào tạo của từng sinh viên có bài thi được nâng điểm, sửa điểm, xử lý cụ thể từng trường hợp theo quy định của Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ gửi về Vụ Giáo dục đại học và Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 30/11/2019.

Đối với việc in, quản lý phôi văn bằng, thực hiện theo đúng quy định tại Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT.

Ngoài ra, trường cần kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra các thiếu sót, sai phạm nêu trong Kết luận thanh tra; báo cáo việc thực hiện Kết luận thanh tra về Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/11/2019.