11:26 06/12/2022

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất tăng tới 100% phụ cấp giáo viên mầm non

An Trần

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất phụ cấp nhà giáo mầm non tăng mức cao nhất lên tới 100% tùy đối tượng. Dự kiến nguồn kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp tăng thêm khoảng 336 tỉ đồng/tháng (4032 tỷ đồng/năm)...

Đề xuất tăng tới 100% phụ cấp giáo viên mầm non. Ảnh:  VGP
Đề xuất tăng tới 100% phụ cấp giáo viên mầm non. Ảnh: VGP

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dự thảo Tờ trình Chính phủ đề nghị xây dựng Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc, giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà giáo, tạo sự công bằng, minh bạch trong việc xem xét, chi trả chế độ phụ cấp.

Theo dự thảo,  nâng mức phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên mầm non đang hưởng mức 35% và mức 50% lên mức 70%; giáo viên mầm non đang công tác vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn hưởng mức 100%.

Có khoảng hơn 200 nghìn giáo viên mầm non thuộc đối tượng điều chỉnh và thu nhập của thầy cô sẽ được tăng thêm đáng kể.

Dự kiến nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp tăng thêm khoảng 336 tỉ đồng/tháng (4.032 tỉ đồng/năm).

Dự thảo tờ trình đưa ra 8 mức phụ cấp:

Mức phụ cấp 25% áp dụng đối với nhà giáo đang giảng dạy ở trường đại học, cao đẳng, học viện, trường bồi dưỡng của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức đảng, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương và các trường chính trị của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ nhà giáo giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm và nhà giáo dạy môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh).

Đối với nhà giáo giảng dạy ở các trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên; trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên ở đồng bằng, thành phố, thị xã; cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trừ các trường cao đẳng quy định tại mục 2.1); các trung tâm bồi dưỡng chính trị của huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, áp dụng mức phụ cấp 30%.

Mức phụ cấp 35% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên; trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên tại: Các xã khu vực 2 thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo, xã biên giới theo quyết định của Thủ tướng; Các khu vực 3 thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo, xã biên giới theo quyết định của Thủ tướng đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thời gian hưởng 3 năm kể từ ngày được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm (đại học, cao đẳng, trung học), trường cán bộ quản lý GD-ĐT và nhà giáo dạy môn chính trị trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp dự kiến mức phụ cấp 40%.

Mức phụ cấp 45% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng.

Mức phụ cấp 50% dành cho nhà giáo giảng dạy tiểu học ở các xã khu vực 1, khu vực 2 thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo, xã biên giới. Mức 35% áp dụng với nhà giáo đang dạy trong các trường tiểu học khu vực còn lại.

Mức phụ cấp 70% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Mức phụ cấp cao nhất là 100%, áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập ở các xã khu vực 3 thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo, xã biên giới.

Phụ cấp này được trả cùng kỳ lương hàng tháng (kể cả thời gian nghỉ hè) và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, mục đích việc ban hành Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo tạo hành lang pháp lý để địa phương có căn cứ triển khai thực hiện, đảm bảo quyền lợi, công bằng cho nhà giáo trong thời gian chưa thực hiện chính sách tiền lương mới. Đồng thời, thể hiện rõ quan điểm "giáo dục là quốc sách hàng đầu" và sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với đội ngũ các thầy cô giáo.

Thời gian góp ý dự thảo từ nay đến ngày 9/1/2023. Thời gian dự kiến đề nghị Chính phủ xem xét, thông qua là tháng 2/2023.