08:52 01/10/2022

Bộ Giao thông vận tải bổ nhiệm nhiều lãnh đạo cấp vụ để chính thức sáp nhập các đơn vị từ tháng 10

Anh Tú

Bộ Giao thông vận tải điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt để kiện toàn bộ máy theo Nghị định 56 của Chính phủ sau khi sáp nhập nhiều đơn vị, giảm từ 27 đầu mối xuống còn 23 đầu mối trực thuộc bộ so với quy định trước đây...

Cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải sẽ có nhiều sự thay đổi.
Cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải sẽ có nhiều sự thay đổi.

Ngày 30/9, Bộ Giao thông vận tải tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về kiện toàn công tác cán bộ, để triển khai Nghị định 56/2022/NĐ-CP của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải.

Tại buổi lễ, thay mặt Ban cán sự và lãnh đạo bộ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể chúc mừng các đồng chí vừa được lãnh đạo bộ tín nhiệm, tin tưởng giao giữ trọng trách mới.

"Trong hơn 1 tháng qua, lãnh đạo bộ và các cơ quan liên quan hết sức tích cực để hoàn thiện các văn bản quy định chức năng nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị trực thuộc cũng như cân nhắc xem xét từng vị trí lãnh đạo các đơn vị để kiện toàn theo Nghị định 56/NĐ-CP, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, để từ ngày 1/10, khi Nghị định có hiệu lực là bộ máy mới sẽ hoạt động được ngay", Bộ trưởng cho biết.

Bộ trưởng cũng Nguyễn Văn Thể đề nghị trên vị trí công tác mới, các đồng chí được chuyển đổi chức vụ, bổ nhiệm ngày hôm nay cần nỗ lực hơn nữa, phát huy ưu điểm, tiếp tục phấn đấu, đoàn kết cùng tập thể đơn vị mới hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng với sự tin tưởng, tín nhiệm của Ban Cán sự và tập thể lãnh đạo bộ. 

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Cao Hiến, công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về chuyển đổi chức vụ cho các lãnh đạo Vụ Khoa học - Công nghệ, Vụ Môi trường, Vụ An toàn giao thông, Vụ Đối tác công - tư, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông. 

Theo đó, từ 1/10/2022, ông Lê Văn Dương, Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ giữ vị trí Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường.

Các đồng chí Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ được giao giữ vị trí Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường. Đồng thời chuyển đổi chức vụ 3 đồng chí lãnh đạo Vụ Môi trường về vị trí Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường. 

 Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trao Quyết địnhvà tặng hoa chúc mừng các cán bộ được chuyển đổi chức vụ Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường, Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Vận tải.
 Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trao Quyết địnhvà tặng hoa chúc mừng các cán bộ được chuyển đổi chức vụ Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường, Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Vận tải.

Ông Hoàng Thế Tùng, Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông được giao giữ vị trí Phó Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông. 

Ông Nguyễn Viết Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Đối tác công - tư được chuyển đổi giữ vị trí Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư.

Bà Kiều Thị Diễm, Phó Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông được chuyển đổi giữ vị trí Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải. 

Đối với Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng quyết định chuyển ông Bùi Quang Thái, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông giữ vị trí Cục trưởng Cục Quản lý Đầu tư xây dựng từ 1/10/2022.

Các đồng chí Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông được chuyển đổi giữ vị trí Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đầu tư xây dựng. 

Cũng tại buổi lễ này, Bộ trưởng Nguyễn văn Thể trao Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Kim Thành, Vụ trưởng Vụ Đối tác công - tư giữ vị trí Cục trưởng Cục Đường cao tốc Việt Nam kể từ ngày 1/10/2022.

Các ông Nguyễn Việt Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Đối tác Công - tư, Nguyễn Quang Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Nguyễn Trọng Phú, Phó Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông được điều động giữ vị trí Phó Cục trưởng Cục Đường cao tốc Việt Nam.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Vinh, Trưởng phòng Điều hành dự án 5, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh; ông Trần Phước Dũng, Trưởng Khoa Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải TW 5 giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường TW 5. 

 

So với quy định cũ, Vụ Khoa học - Công nghệ hợp nhất với Vụ Môi trường thành Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường. Cùng với đó, giải thể Vụ An toàn giao thông và chuyển nhiệm vụ an toàn giao thông liên quan đến công tác quản lý kết cấu hạ tầng về Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông; chuyển nhiệm vụ liên quan đến vận tải về Vụ Vận tải. Song song, sáp nhập Vụ Đối tác công - tư (PPP) vào Vụ Kế hoạch - Đầu tư.

Cụ thể, theo Nghị định 56/2022/NĐ-CP ngày 24/8/2022, kể từ ngày 1/10/2022 Bộ Giao thông vận tải sẽ gồm 23 đơn vị trực thuộc, giảm từ 27 đầu mối so với quy định trước đây, gồm: 

1. Vụ Kế hoạch - Đầu tư; 2. Vụ Tài chính; 3. Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông; 4. Vụ Vận tải; 5. Vụ Pháp chế; 6. Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường; 7. Vụ Hợp tác quốc tế; 8. Vụ Tổ chức cán bộ; 9. Thanh tra; 10. Văn phòng; 11. Cục Đường bộ Việt Nam; 12. Cục Đường cao tốc Việt Nam; 13. Cục Hàng hải Việt Nam; 14. Cục Hàng không Việt Nam; 15. Cục Đường sắt Việt Nam; 16. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; 17. Cục Đăng kiểm Việt Nam; 18. Cục Quản lý đầu tư xây dựng; 19. Trung tâm Công nghệ thông tin; 20. Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải; 21. Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải; 22. Báo Giao thông; 23. Tạp chí Giao thông vận tải.