00:33 12/11/2018

Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu không thanh tra quá 1 lần đối với doanh nghiệp

KIỀU LINH

Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu hạn chế tối đa chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh, kiểm tra

Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu không thanh tra quá 1 lần đối với doanh nghiệp.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu không thanh tra quá 1 lần đối với doanh nghiệp.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới đây có văn bản gửi Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành kế hoạch và đầu tư năm 2019.

Văn bản do Chánh Thanh tra Bộ ông Trần Kỳ Sơn ký nêu rõ hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tập trung vào việc chấp hành pháp luật về đầu tư công của các đơn vị, tổ chức ở địa phương. 

Thanh tra, kiểm tra công tác quản lý và thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP), các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA thuộc phạm vi quản lý của địa phương; Thanh tra, kiểm tra công tác cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại địa phương.

Thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc các vụ việc do chủ tịch UBND tỉnh, giám đốc sở giao.

Yêu cầu hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành có hiệu quả, tập trung những nội dung, vấn đề gây bức xúc dư luận, các hành vi vi phạm pháp luật và chấn chỉnh hoạt động của tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành, thực thi pháp luật. 

Xử lý nghiêm, kịp thời, đúng pháp luật với những tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát về cho nhà nước. Đồng thời, hạn chế tối đa chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh, kiểm tra. Đảm bảo không xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 1 lần đối với doanh nghiệp. 

Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh cần phối hợp với Thanh tra tỉnh, Thanh tra các Sở, quận, huyện để rà soát, xử lý chồng chéo trước khi trình Giám đốc Sở phê duyệt kế hoạch.

Thanh tra Bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2019, báo cáo Bộ trưởng và Thanh tra Chính phủ.