18:25 08/04/2021

Bộ máy Chính phủ Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026

Quang Trung

Ngày 8/4, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 2 tân Phó Thủ tướng, 12 Bộ trưởng và trưởng ngành, hoàn tất công tác nhân sự cho Chính phủ nhiệm kỳ mới

Tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa 14 đã hoàn tất kiện toàn nhân sự bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 với việc bầu tân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, phê chuẩn bổ nhiệm 2 tân Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Lê Văn Thành, đồng thời phê chuẩn bổ nhiệm 12 Bộ trưởng, trưởng ngành.

Dưới đây là sơ đồ bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Bộ máy Chính phủ Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh 1.