17:59 10/12/2014

Bộ Quốc phòng ký quy chế phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương

Thanh Liêm

Hai bên sẽ phối hợp thẩm định các đề án phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh

Bộ Quốc phòng đã đề nghị Ban Kinh tế Trung ương sớm có các chuyến công tác, khảo sát các đơn vị kinh tế, binh đoàn về kinh tế của quốc phòng.
Bộ Quốc phòng đã đề nghị Ban Kinh tế Trung ương sớm có các chuyến công tác, khảo sát các đơn vị kinh tế, binh đoàn về kinh tế của quốc phòng.
Chiều 10/12, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh và Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ đã ký quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan.
 
Theo quy chế này, hai bên thống nhất nguyên tắc, cơ chế và trách nhiệm phối hợp trong việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoạch định các chủ trương, chính sách, các chiến lược, chương trình, đề án, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Hai bên cũng thống nhất phối hợp thẩm định các đề án phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh; các đề án quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Hai bên sẽ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội; sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nói, việc ký quy chế sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Bộ Quốc phòng và Ban Kinh tế Trung ương "phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác xây dựng pháp luật; tham mưu, kiến nghị những vấn đề liên quan đến lĩnh vực kinh tế kết hợp với quốc phòng - an ninh; quốc phòng - an ninh với kinh tế"...

Ông cũng đề nghị Ban Kinh tế Trung ương sớm có các chuyến công tác, khảo sát các đơn vị kinh tế, binh đoàn về kinh tế của quốc phòng.