23:08 10/11/2010

Bộ Tài chính sẽ kiểm tra việc quản lý giá ở cả ba miền

Y Nhung

Tới đây, Bộ Tài chính sẽ triển khai các đoàn kiểm tra việc tuân thủ quy định về quản lý giá tại ba miền Bắc, Trung, Nam

Sữa là một trong các mặt hàng doanh nghiệp phải thực hiện việc đăng ký giá.
Sữa là một trong các mặt hàng doanh nghiệp phải thực hiện việc đăng ký giá.
Từ nay đến cuối năm 2010, Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá chủ trì) sẽ tổ chức một số đoàn công tại ba miền Bắc, Trung, Nam để kiểm tra và nắm tình hình triển khai thực hiện công tác quản lý và bình ổn giá tại địa phương.

Công văn số 15276 /BTC-QLG vừa được Bộ Tài chính gửi sở tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã nêu rõ về đều này.

Cũng trong văn bản trên, Bộ còn yêu cầu các sở tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm bình ổn thị trường, kiềm chế tăng giá theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Các sở cũng cần khẩn trương trình UBND tỉnh, thành phố công bố danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực hiện đăng ký giá, kê khai giá đối với mặt hàng thuộc danh mục đăng ký giá, kê khai giá như là sữa, thuốc, thép, phân bón... Kiên quyết dừng các trường hợp đăng ký giá, kê khai giá bất hợp lý, tăng giá quá cao so với biến động của yếu tố đầu vào và mặt bằng giá thị trường.

Đồng thời, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố thành lập ngay các đoàn kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về thuế, phí đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Trường hợp phát hiện vi phạm, phải xử lý kiên quyết theo đúng quy định của pháp luật và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Kết quả thực hiện, các sở phải gửi về Bộ trong các báo cáo giá cả thị trường định kỳ.