17:05 21/08/2019

Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu kiểm tra việc thu hồi sổ đỏ đã cấp

VŨ TRANG

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện đúng trình tự, thủ tục thu hồi sổ đỏ theo quy định

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn số 4043 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc kiểm tra việc thu hồi giấy chứng nhận đã cấp.

Công văn cho biết, một số địa phương đã thực hiện thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là giấy chứng nhận) đã cấp cho người dân.

Dẫn một số Điều Luật Đất đai, Nghị định 43, Nghị định 01, theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc thu hồi giấy chứng nhận trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phát hiện giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai phải được kiểm tra và thông báo lại cho người sử dụng đất biết rõ lý do và quyết định thu hồi.

Để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị: Trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện đúng trình tự, thủ tục thu hồi theo quy định. 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc thu hồi giấy chứng nhận bảo đảm không gây mất ổn định tình hình chính trị - xã hội ở địa phương.

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã thu hồi được gần 400 sổ đỏ tại các dự án sai phạm tại quận Hà Đông và Thanh Trì do Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên và Công ty Cổ phần sản xuất - Xuất nhập khẩu Bemes đầu tư.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho rằng, theo quy định về việc thu hồi sổ đỏ trong trường hợp cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp sổ đỏ phát hiện sổ đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai, phải kiểm tra và thông báo lại cho người sử dụng đất biết rõ lý do và quyết định thu hồi sổ đã cấp.

Để bảo đảm quyền lợi của người mua nhà ở theo đúng quy định của pháp luật, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo các cơ quan có liên quan dừng việc thu hồi sổ đỏ đã cấp.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường còn đề nghị lãnh đạo Thành phố Hà Nội chỉ đạo thanh tra, xử lý trách nhiệm của chủ đầu tư và các cơ quan quản lý có liên quan ở địa phương đã để xảy ra sai phạm trong quản lý đầu tư, xây dựng, quản lý, quy hoạch, kiến trúc ở địa phương.